h

Wie is Michiel Schrier Gedeputeerde namens de SP in Friesland?

11 oktober 2015

Wie is Michiel Schrier Gedeputeerde namens de SP in Friesland?

Zou je jezelf willen voorstellen?

 

Samen met mijn vrouw Rixt en drie kinderen (Marrit, Bente en Wander) woon ik in Drachtstercompagnie. Ik ben afgestudeerd sociaal psycholoog en heb lang in het UMCG gewerkt op de afdeling ontwikkelingsneurologie. Daarnaast ben ik bestuurslid bij stichting Kat in Nood. Dit is een opvang voor moeilijk tot niet herplaatsbare katten en daarnaast steriliseren en castreren zij katten voor mensen op bijstandsniveau. Verder ben ik al jarenlang actief voor de SP in de afdeling Smallingerland. Toen Frans Baron Statenlid werd volgde ik hem op als raadslid. Naast al onze acties was het een mooi succes dat Jos van der Horst vorig jaar de eerste Friese wethouder werd. Een beloning voor het werk voor onze afdeling.

Had je ooit verwacht dat je Gedeputeerde zou worden toen je lid van de SP werd?

Ik werd SP-er omdat ik actief bezig wilde zijn om Smallingerland socialer te maken. Wil je dat er iets veranderd dan helpt het niet om iedere vier jaar een keer naar de stembus te gaan en je mening te uitten op verjaardagsfeestjes. Toen ik lid werd van de SP had ik dan ook niet het doel om raadslid, wethouder of iets anders te worden. Dat ik nu gedeputeerde ben was dan ook geen vooropgezet plan. Voor de Statenverkiezingen werd ik benaderd of ik hier iets voor voelde. Hier heb ik lang over na moeten denken, want het is niet een beslissing die je op een achternamiddag neemt. Na een aantal gesprekken kwam ik erachter dat dit een kans is die ik niet moest laten lopen. Voor de verkiezingen schatte ik de kans dat de SP in het college zou komen echter niet erg hoog in. Ook na de verkiezingen zijn er goede discussies gevoerd of wij sowieso wel mee zouden moeten doen aan een coalitie. Wij hadden er ook voor kunnen kiezen om ondanks de winst eerst verder te bouwen aan een sterkere SP in Fryslan vanuit de oppositie.

 

Foto: SP

Wat houdt het eigenlijk in Gedeputeerde zijn? Wat doe je zo de hele dag?

Een gedeputeerde kan je vergelijken met een wethouder, maar dan voor de provincie. Iedere maandag vinden er overleggen met de afdelingen plaats en op de dinsdag is er de collegevergadering. De woensdag staat vaak in het teken van de Staten, dit kunnen informatiebijeenkomsten voor Statenleden zijn of de vergadering van Provinciale Staten. Donderdag en vrijdag staan vaak in het teken van werkbezoeken. Een deel daarvan is verbonden aan mijn functie, zoals bijvoorbeeld de opening van een fietstunnel of de aanwezigheid bij een evenement. De vrijdagmiddag plan ik vrij zodat ik dan zelf kan beslissen waar ik op werkbezoek ga. Veel vergaderen en netwerken dus, waarbij ik altijd de balans probeer te vinden tussen nut en noodzaak. Een SP volksvertegenwoordiger moet zich niet alleen in de skyboxen van Heerenveen en Cambuur begeven, maar onder de mensen. Helaas is het nooit zwart-wit en ontkom je hier niet altijd aan, het moet wel altijd mijn doel nastreven van een groen en sociaal Fryslan.

Welke portefeuilles heb je onder je?

Als gedeputeerde ben ik verantwoordelijk voor de portefeuilles: duurzaamheid, sociaal beleid, milieu (inclusief de mijnbouwwet), sport en fiets- & wandelpadenbeleid.

Heb je tijdens je werk nog veel contact met de SP Fractie? Krijg je bijvoorbeeld ondersteuning van ze?

Wekelijks heb ik contact met Fenna Feenstra onze fractievoorzitter. Daarnaast probeer ik als mijn agenda dat toelaat ook aanwezig te zijn bij de fractievergaderingen. Vanuit de landelijke SP zijn er daarnaast terugkomdagen voor lokale bestuurders. Deze worden zowel landelijk als regionaal georganiseerd. Gelukkig ben ik ook nog bestuurslid in Smallingerland.

Wat wil je bereiken de komende 4 jaar?

De komende vier jaar wil ik bereiken dat onze provincie echt werk maakt van de duurzaamheid. Wij hebben daarbij een hoge ambitie. Dit wil ik doen door nog meer duurzame dorpen en wijken in Fryslân te creëren. Het mooiste is daarbij dat de lokale initiatieven zelf kunnen profiteren van de lokaal opgewekte energie, enerzijds door lagere lasten een anderzijds door investeringen binnen de gemeenschap. Vaak zie je dat dit soort initiatieven een positief effect heeft op hoe men denkt over verduurzaming. Naast de gemeenschappelijke zonneweide gaan mensen ook bezig met isolatie en ander vormen van duurzaamheid. Het grote energievraagstuk los je hier niet mee op, maar wel het gevoel van urgentie dat we nu echt aan de slag moeten. Ook bij bedrijven valt er nog veel te halen op gebied van duurzaamheid. Wij gaan actief bedrijven benaderen om duurzamer te worden. Wettelijk zijn hier regels voor, maar hier werd niet actief op gehandhaafd.

 

Door de SP is er ook vijf miljoen beschikbaar voor een kansenfonds, waarmee kansarme Friezen in staat worden gesteld om volwaardig mee te doen in de samenleving. De komende maanden gaan wij bezig met de uitvoering hiervan. Eén van de zaken die ik wil gaan bekijken, is de armoede onder kinderen en de kansen die ze mis lopen om onderwijs te kunnen volgen of mee te doen aan de maatschappij. Hiermee raken we aan de grootste tweedeling in onze maatschappij tussen arm en rijk.

En wanneer ben je tevreden?

Ik ben tevreden als ik op twee belangrijke thema’s voor de SP: sociaal en groen, de provincie de goede kant op kan sturen richting 100% sociaal. Ik ben helaas niet de enige kapitein op dit grote schip. Daarnaast is het belangrijk om je doelen voor ogen te houden. Vroeger werden duurzaamheids- of sociale voorstellen veelal afgerekend op de effecten op de werkgelegenheid en economie. Dat ik hiervan afstap geeft veel lucht en ruimte bij de ambtenaren en werkt enthousiasmerend. Dan denk ik bij mijzelf, dit soort omdenken was er niet geweest als er geen SP gedeputeerde zou zijn.

Wil je zelf nog iets kwijt aan de lezers van dit interview?

Ik zou de lezers willen oproepen om mij kritisch te blijven volgen en dit met mij te delen. Soms om uit te leggen waarom ik bepaalde keuzes maak, maar ook om mij scherp te houden. Zoals Jos van der Horst eerder zei: ‘Ik ben volksvertegenwoordiger vanuit idealisme’. Daar sluit ik mij graag bij aan.

 

Dank je wel Michiel Schrier, we wensen je heel veel succes toe.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier