h

SP Opsterland

Op de partijraad van 11 september 2004 in Amersfoort heeft de SP partijraad zich uitgesproken voor oprichting van de Opsterlandse afdeling. Voorzitter Auke Klazema en bestuurslid Jan de Beer waren die dag aanwezig in Amersfoort om de nieuwe afdeling te vertegenwoordigen.

Inmiddels zijn we redelijk bekend in Opsterland en laten we ons met regelmaat zien en horen. Elke laatste zaterdag van de maand, indien het weer niet al te slecht is, zijn we in een van onze grotere plaatsen (Beetsterzwaag, Bakkeveen, Ureterp en Gorredijk) te vinden met de laatste aktiekranten die gratis worden uitgedeeld. Daarnaast proberen we de komende jaren maandelijks te Buurten in de Buurt. We komen dan langs de deur en vragen bewoners of ze het naar hun zin hebben in het dorp waar ze wonen. Worden de woningen goed onderhouden? Zijn de contacten met de gemeente goed? Kortom, we willen weten wat er leeft bij de mensen op straat in de dorpen van Opsterland. Door elke maand een ander dorp te nemen laten we ons gezicht zien in Opsterland en hebben we zicht op wat er leeft.

Soms hebben we een aktie in Friesland, waaraan we met alle afdelingen samenwerken. Zo hebben we al eens een flashmob gedaan in Heerenveen in het kader van de aktie Een voor Allen een aktie waarin we protesteerden tegen de bezuinigingen in de zorg, bezuinigingen in de sociale werkplaatsen en de bezuinigingen in het onderwijs. Veel instanties hadden met die bezuinigingen te maken en kwamen samen voor een protestmars en themamiddag in Leeuwarden.  Aan al die akties heeft SP Opsterland deelgenomen.

Al onze akties komen voort uit onze kernwaarden, Solidariteit, Menselijke Waardigheid en Gelijkwaardigheid, kernwaarden die volgens ons nodig zijn om op een sociale wijze met elkaar om te gaan en elkaar te respecteren ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur of seksualiteit. 

U bent hier