h

SP Opsterland

Op de partijraad van 11 september 2004 in Amersfoort heeft de SP partijraad zich uitgesproken voor oprichting van de Opsterlandse afdeling. Voorzitter Auke Klazema en bestuurslid Jan de Beer waren die dag aanwezig in Amersfoort om de nieuwe afdeling te vertegenwoordigen.

Inmiddels bestaan we alweer ruim 15 jaar en zijn we bekend in Opsterland. We laten ons met regelmaat zien en horen. Elke laatste zaterdag van de maand, indien het weer niet al te slecht is, zijn we in een van onze grotere plaatsen (Beetsterzwaag, Bakkeveen, Ureterp en Gorredijk) te vinden met de SP kar vol met interessante artikelen en de laatste aktiekranten die gratis worden uitgedeeld. Ter plekke kunt u met ons in discussie over de meest uiteenlopende onderwerpen en over lokale problemen. Daarnaast proberen we maandelijks te "Buurten in de Buurt". We gaan dan langs de deuren en vragen bewoners of ze het naar hun zin hebben in het dorp waar ze wonen. Worden de woningen goed onderhouden? Zijn de contacten met de gemeente goed? Kortom, we willen weten wat er leeft bij de mensen op straat en in de dorpen van Opsterland. Door elke maand een ander dorp te nemen laten we ons gezicht zien in Opsterland en hebben we zicht op wat er leeft.

Soms hebben we een aktie in Friesland, waaraan we met alle afdelingen samenwerken. Zo hebben we al eens een flashmob gedaan in Heerenveen in het kader van de aktie Een voor Allen een aktie waarin we protesteerden tegen de bezuinigingen in de zorg, bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en de bezuinigingen in het onderwijs. Veel instanties hadden met die bezuinigingen te maken en kwamen samen voor een protestmars en themamiddag in Leeuwarden. Ook lokaal hebben we al veel acties gevoerd. Zo hebben we een huisartsenpraktijk waar klachten over waren onder de loep genomen middels een huis aan huis enquête. De resultaten hebben we gepresenteerd aan de betreffende praktijk en daardoor hebben er een aantal verbeteringen plaatsgevonden.
We hebben een rapport aangeboden aan een woningcorporatie over een aantal van hun huurwoningen met vocht- en schimmelproblemen.
Hierdoor is er een onderzoek gestart naar de oorzaak van de problemen en er zijn hier en daar verbeteringen aangebracht.
We zijn bij de inwoners van Opsterland langs geweest met een "tevredenheidsonderzoek" Het resultaat hiervan is aan de gemeente Opsterland overhandigd. Opsterlanders blijken over het algemeen redelijk tevreden, maar er zijn enkele verbeterpunten. De SP houdt een vinger aan de pols.

Al onze akties komen voort uit onze kernwaarden, Solidariteit, Menselijke Waardigheid en Gelijkwaardigheid, kernwaarden die volgens ons nodig zijn om op een sociale wijze met elkaar om te gaan en elkaar te respecteren ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur of seksualiteit. 

U bent hier