h

Nieuws van de afdeling

8 april 2020

Samenleven, op menselijke maat

We knokken voor betaalbare woningen, beter onderhoud en goede voorzieningen.
Woningcorporaties zouden eigendom moeten zijn van de huurders.
In 6 jaar tijd zijn sociale huurwoningen bijna 30% duurder geworden, waardoor meer dan een half miljoen mensen moeite heeft om de huur te betalen. Huurders krijgen daarom een huurverlaging.
Toekomstige huurverhogingen van sociale huurwoningen beperken we tot de inflatie. Ook in de particuliere sector leggen we de huren aan banden. Op de huurtoeslag gaan we niet bezuinigen, zo voorkomen we dat nog meer mensen de huur niet meer kunnen betalen.
Zie https://www.sp.nl/thema/wonen voor de concrete uitwerking en voorstellen over buurten, huren en kopen.
Enige aandachtspunten:

Lees verder
8 april 2020

Groei en welvaart eerlijk verdelen

We willen armoede uitbannen en tweedeling bestrijden.
We staan voor eerlijk werk voor een fatsoenlijk salaris.
Ook ondersteunen we het midden- en kleinbedrijf.
Het minimumloon wordt verhoogd, zodat er geen werkende armen meer zijn. Wie werkloos of arbeidsongeschikt wordt krijgt de steun die nodig is.

Lees verder
8 april 2020

Goede zorg,hulp en kansen voor wie dat nodig heeft

Als het aan de SP ligt gaat het Nederlandse zorgstelsel flink op de schop. De zorg is geen markt. De SP wil het eigen risico afchaffen en een Nationaal ZorgFonds invoeren. De zorgverzekeraars hebben we dan niet meer nodig. De tandarts, fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg komen voor iedereen in het basispakket.
Niet concurrentie en winstbejag, maar gezondheid van mensen en aandacht voor patiënten hoort centraal te staan.
Ook de ouderenzorg kan stukken beter.
Zie https://www.sp.nl/thema/zorg-welzijn-en-sport voor een verdere uitwerking van de SPstandpunten hierover

Lees verder
20 januari 2020

Het XXIV SP-Congres

Het XXIV CONGRES VAN DE SOCIALISTISCHE PARTIJ:

Lees verder
24 november 2016

SP-OPSTERLAND FILMAVOND 28-11-2017

 

De afdeling van de SP-Opsterland vertoont de film "I Daniel Blake"

Lees verder
31 oktober 2016

SP conceptverkiezingsprogramma besproken tijdens regioconferentie in Groningen.

Foto: Jolanda Geerling - van Overhagen / Jolanda Geerling - van Overhagen

Zaterdag 29 oktober werd er in Groningen door de SP afdelingen in Friesland en Groningen gepraat over het concept verkiezingsprogramma NU WIJ!!

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier