h
8 april 2020

Samenleven, op menselijke maat

We knokken voor betaalbare woningen, beter onderhoud en goede voorzieningen.
Woningcorporaties zouden eigendom moeten zijn van de huurders.
In 6 jaar tijd zijn sociale huurwoningen bijna 30% duurder geworden, waardoor meer dan een half miljoen mensen moeite heeft om de huur te betalen. Huurders krijgen daarom een huurverlaging.
Toekomstige huurverhogingen van sociale huurwoningen beperken we tot de inflatie. Ook in de particuliere sector leggen we de huren aan banden. Op de huurtoeslag gaan we niet bezuinigen, zo voorkomen we dat nog meer mensen de huur niet meer kunnen betalen.
Zie https://www.sp.nl/thema/wonen voor de concrete uitwerking en voorstellen over buurten, huren en kopen.
Enige aandachtspunten:

Lees verder
8 april 2020

Groei en welvaart eerlijk verdelen

We willen armoede uitbannen en tweedeling bestrijden.
We staan voor eerlijk werk voor een fatsoenlijk salaris.
Ook ondersteunen we het midden- en kleinbedrijf.
Het minimumloon wordt verhoogd, zodat er geen werkende armen meer zijn. Wie werkloos of arbeidsongeschikt wordt krijgt de steun die nodig is.

Lees verder
8 april 2020

Goede zorg,hulp en kansen voor wie dat nodig heeft

Als het aan de SP ligt gaat het Nederlandse zorgstelsel flink op de schop. De zorg is geen markt. De SP wil het eigen risico afchaffen en een Nationaal ZorgFonds invoeren. De zorgverzekeraars hebben we dan niet meer nodig. De tandarts, fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg komen voor iedereen in het basispakket.
Niet concurrentie en winstbejag, maar gezondheid van mensen en aandacht voor patiënten hoort centraal te staan.
Ook de ouderenzorg kan stukken beter.
Zie https://www.sp.nl/thema/zorg-welzijn-en-sport voor een verdere uitwerking van de SPstandpunten hierover

Lees verder
20 januari 2020

Het XXIV SP-Congres

Het XXIV CONGRES VAN DE SOCIALISTISCHE PARTIJ:

Lees verder
24 november 2016

SP-OPSTERLAND FILMAVOND 28-11-2017

 

De afdeling van de SP-Opsterland vertoont de film "I Daniel Blake"

Lees verder
31 oktober 2016

SP conceptverkiezingsprogramma besproken tijdens regioconferentie in Groningen.

Foto: Jolanda Geerling - van Overhagen / Jolanda Geerling - van Overhagen

Zaterdag 29 oktober werd er in Groningen door de SP afdelingen in Friesland en Groningen gepraat over het concept verkiezingsprogramma NU WIJ!!

Lees verder
19 september 2016

Meerderheid inwoners Nij Beets tegen proefboring Vermilion

Foto: SP

De inwoners van Nij Beets zeggen met bijna 89% duidelijk Nee tegen de plannen voor een proefboring door Vermilion aan De Ripen 19 in Nij Beets.

Lees verder
21 augustus 2016

Informatieavond Nationaal Zorgfonds in Heerenveen.

Foto: SP

Op vrijdagavond 16 september komt het Nationaal Zorgfonds naar Heerenveen.

Lees verder
21 augustus 2016

Proefboringen naar gas in Nij Beets Ja of Nee?

Vermilion wil proefboringen naar gas in Nij Beets!

Vermilion heeft een vergunningaanvraag bij de Gemeente Opsterland ingediend om een proefboring te mogen doen naar Gas op een stuk land gelegen nabij    De Ripen 19 in Nij Beets. Om te voorkomen dat er toestemming wordt gegeven zonder de inwoners van Nij Beets daarin te kennen gaat SP Opsterland onder de inwoners van Nij Beets een enquête houden om eens te inventariseren hoe de inwoners van Nij Beets daarover denken.

Lees verder
21 augustus 2016

Aanvraag proefboring gas bij Nij Beets

Foto: Marten de Wind / Marten de Wind
Lees verder

Pagina's