h
4 april 2022

SP Opsterland denkt met je mee!

Sociale Kaart financiële regelingen en ondersteuning

Lees verder
2 maart 2022

Stop de oorlog!

Beste SP leden,

Lees verder
1 februari 2022

Strijd mee voor AOW en uw pensioen!

Het kabinet wil het minumumloon verhogen, maar de AOW daarvan loskoppelen. Daardoor komen ouderen die rond moeten komen van alleen een AOW fors op achterstand.
Door de stijgende prijzen wordt hun inkomen sowieso al minder waard! Dat mogen we niet laten gebeuren.
Daarom komen we samen in actie tegen de loskoppeling.
Strijd met ons mee en kom naar onze demonstratie op zaterdag 12 februari in Utrecht.
Meld je aan via: doemee.sp.nl/pensioenactie! 
Als je vanuit Opsterland mee wilt, wij regelen vervoer per bus als er genoeg actievoerders zijn, dus meld je via onze webmail: info@opsterland.sp.nl
Spandoeken welkom!
 

Lees verder
18 januari 2022

Nieuwsbrief SPotje

                                              

Lees verder
17 januari 2022

SP familiedag

Mis het niet! De SP kent een bijzondere traditie. We zijn de meest actieve ledenpartij van Nederland, op straat, in de buurt en natuurlijk in actie. Alle SP-leden samen vormen de partij. Tijdens de SP-familiedag, speciaal voor SP-leden en hun familie, staat dát centraal. Dan zetten we álle SP'ers in het zonnetje en maken we er samen een mooie dag van.

Lees verder
8 april 2020

Samenleven, op menselijke maat

We knokken voor betaalbare woningen, beter onderhoud en goede voorzieningen.
Woningcorporaties zouden eigendom moeten zijn van de huurders.
In 6 jaar tijd zijn sociale huurwoningen bijna 30% duurder geworden, waardoor meer dan een half miljoen mensen moeite heeft om de huur te betalen. Huurders krijgen daarom een huurverlaging.
Toekomstige huurverhogingen van sociale huurwoningen beperken we tot de inflatie. Ook in de particuliere sector leggen we de huren aan banden. Op de huurtoeslag gaan we niet bezuinigen, zo voorkomen we dat nog meer mensen de huur niet meer kunnen betalen.
Zie https://sp.nl/thema/wonen voor de concrete uitwerking en voorstellen over buurten, huren en kopen.
Enige aandachtspunten:

Lees verder
8 april 2020

Groei en welvaart eerlijk verdelen

We willen armoede uitbannen en tweedeling bestrijden.
We staan voor eerlijk werk voor een fatsoenlijk salaris.
Ook ondersteunen we het midden- en kleinbedrijf.
Het minimumloon wordt verhoogd, zodat er geen werkende armen meer zijn. Wie werkloos of arbeidsongeschikt wordt krijgt de steun die nodig is.

Lees verder
8 april 2020

Goede zorg,hulp en kansen voor wie dat nodig heeft

Als het aan de SP ligt gaat het Nederlandse zorgstelsel flink op de schop. De zorg is geen markt. De SP wil het eigen risico afchaffen en een Nationaal ZorgFonds invoeren. De zorgverzekeraars hebben we dan niet meer nodig. De tandarts, fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg komen voor iedereen in het basispakket.
Niet concurrentie en winstbejag, maar gezondheid van mensen en aandacht voor patiënten hoort centraal te staan.
Ook de ouderenzorg kan stukken beter.
Zie https://sp.nl/thema/zorg-welzijn-en-sport voor een verdere uitwerking van de SPstandpunten hierover

Lees verder
20 januari 2020

Het XXIV SP-Congres

Het XXIV CONGRES VAN DE SOCIALISTISCHE PARTIJ:

Lees verder
19 september 2016

Meerderheid inwoners Nij Beets tegen proefboring Vermilion

Foto: SP

De inwoners van Nij Beets zeggen met bijna 89% duidelijk Nee tegen de plannen voor een proefboring door Vermilion aan De Ripen 19 in Nij Beets.

Lees verder

Pagina's