h

Bestuur

Welkom bij het bestuur van de SP in Opsterland, als u vragen heeft voor het bestuur dan kunt u gerust een vraag sturen onder het kopje "contact".
 
 
Voorzitter
 
 
Ik ben Henk van Rijen, 74 jaar. getrouwd, 2 gehuwde kinderen en 3 kleinkinderen. Na mijn pensionering heb ik met name interesse in gemeentepolitiek. In Luxwoude waar ik woon help ik mee met de dorpsbieb.
Ook ben ik coach voor een zelfhulpgroepje van mensen met een verstandelijke beperking. Onlangs nam ik deel aan de Friese Burgertop. Daarnaast ben ik bestuurslid van FNV Senioren Heerenveen/Opsterland.
Ik vind dat, ook al regeert je partij niet, dan nog moet jouw stem via jouw partij wèl gehoord worden. Het feit dat je geboren bent geeft je het recht om je met de samenleving en haar politiek te bemoeien.  In mijn geval is de SP een geschikte partij om hier samen over na te denken en aan te werken. Het liefst zou ik binnen de gemeente praktisch vanuit onze partij-uitgangspunten iets voor mensen betekenen.
 
 
 
Secretaris

 

Mijn naam is Mo Brak (1957), en ik woon ruim 25 jaar in Opsterland.
Ik vind het fijn om bij te dragen aan een stukje ontwikkeling en vooral plezier in het leven van jongeren. Het gaat tenslotte om hun toekomst.
Ook de zorg voor ouderen vind ik een belangrijke taak van onze samenleving.
Politiek heeft mij altijd al geïnteresseerd, toen ik in 2012 lid werd van de S.P. wilde ik ook direct actief mijn bijdrage leveren.
Eerlijkheid en respect voor je medemens zijn mijn belangrijkste speerpunten.

Penningmeester

 
 
Ik ben Harald Luis (1967), opgegroeid in Oost-Groningen en woon nu al weer zo’n 15 jaar in Gorredijk. Van beroep jurist en heb mij veel beziggehouden met de sociale zekerheid en de aarbevingsschade in Groningen. Mede door deze werkzaamheden ben ik lid geworden van de SP, omdat de SP de partij is die echt staat voor een sociaal en rechtvaardig Nederland.
 
 

Algemeen Bestuurslid

Hallo, mijn naam is Tristan Zuidema (2004). Als sinds jongs af aan hou ik mezelf bezig met de problemen van dit land, ik kijk met ongeloof naar de ongelijkheid en onrechtvaardigheden die in dit land niet worden aangepakt. De uitholling van de publieke sector en de minachting voor mens en natuur is een schande. Daarom strijd ik mee met de SP, om de  mens boven het geld te zetten en het land nieuw leven in te blazen.

 

Algemeen Bestuurslid

Ik ben Fokke Wiersma, 37 jaar oud en kok van beroep. Ik steun de SP omdat ik vind dat de gewone burger (in alle soorten en maten) nooit de dupe mag worden van het kapitalisme. Daarnaast moeten we blijven strijden voor een schone leefomgeving en biodiversiteit.

Algemeen Bestuurslid

Mijn naam is Toon Dickhoff (1953) en ik woon in Beetsterzwaag. De natuur mens en dier boeit me enorm, beweging is mijn grootste hobby, hardlopen, fietsen, zwemmen. Elke dag loop ik hard om in goede conditie te blijven. Ik zet mijzelf in volgens de volgende speerpunten:

1.Onrechtvaardigheid tegengaan en neutraliseren
2.Opkomen voor Sociaal leven in de maatschappij
3.Tegengaan van achterstanden bij bevolkingsgroepen in en rond minimum inkomens
4.Het bestrijden van discriminatie en kapitalisme

U bent hier