h

Kernboodschap

Het College, de gemeenteraad en woningcorporaties lijken weg te kijken van de burgers die door de stijgende gas- en andere prijzen niet meer rond kunnen komen.Deze inwoners zaten vaak maar net boven de armoedegrens en bezochten al de voedselbank. Wij voorzien een toename van zulke verborgen armoede.
We roepen gemeente en - raad op hier te hulp te schieten. Maatregelen die ons hierbij voor ogen staan zijn:

* Verruim de (ook bijzondere) bijstandregeling !
* Beding bij corporaties  betere isolatie van hun sociale woningbestand.!
* Hou, op weg naar een energie-neutraal Opsterland, rekening met de draagkracht
   van burgers !

* Laat daarom bij deze transitie de gelden uit het Sociale Dossier bestemd blijven voor sociale regelingen !

U bent hier