h

Dag van de Arbeid

21 april 2014

Dag van de Arbeid

In Opsterland was er een bepaalde traditie ontstaan betreffende de 1 mei viering. Voorgaande jaren werd dit georganiseerd met de mensen van Het Damshûs en de PvdA Opsterland. Vorig jaar werden daar de SP Smallingerland en de PvdA Smallingerland bij betrokken, waarna SP Smallingerland na de 1 mei viering aangaf dit niet meer te zullen doen. Tijdens het overleg voor de 1 mei viering van dit jaar gaf PvdA Opsterland aan dat er binnen de PvdA draagvlak was om dit regionaal te gaan doen, tenzij wij het anders wilden. SP Opsterland heeft aangegeven dat we de 1 mei viering alleen weer willen vieren met PvdA Opsterland en Het Damshûs, dus weer terug naar hoe het was voor Smallingerland erbij kwam. Voor PvdA Opsterland was dit niet bespreekbaar, waardoor we hebben besloten af te zien van deelname aan de 1 mei viering.

 

We hebben ons besluit genomen omdat de politieke koers van de PvdA haaks staat op die van de SP. Waar het bij de SP om de mensen gaat en we uitgaan van onze drie kernwaarden Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit, daar zie je de PvdA steeds meer naar rechts opschuiven. De PvdA komt niet meer op voor die arbeiders en wij als SP willen en kunnen ons daar niet mee conformeren.

 

Als voorzitter gaat het mijn begrip ook totaal te boven. Hoe kan een Partij van de Arbeid, die er voor en door de arbeiders was/is nu met goed fatsoen nog 1 mei vieren. Ze laten al jaren hun eigen mensen, de arbeiders, zwaar in de kou staan. Ze regeren met de VVD en laten me keer op keer weer versteld staan over de rechtse maatregelen die ze als ministers of staatssecretarissen verzinnen en door de Eerste en Tweede Kamer heen rammen. Neem bijvoorbeeld de plannen van Staatssecretaris Jette Klijnsma, die op een asociale manier als een olifant in een porseleinkast, door de laatste bestaande sociale voorzieningen loopt. De WWB maatregelen betekenen de doodsteek voor onze sociale voorzieningen. Het betekent het einde aan het recht op voedsel, kleding en onderdak en zijn dat nu net niet drie grote pijlers binnen de Mensenrechten?

 

Om recht te hebben op een bijstandsuitkering moet je kunnen aantonen er 4 weken alles aan gedaan te hebben om werk te vinden. Je moet bereidt zijn om een tegenprestatie te leveren. Een tegenprestatie die je gaat leveren met behoud van je uitkering. Een tegenprestatie die een arbeidskracht werk ontneemt, want het zijn vaak werkzaamheden waar iemand een betaalde baan voor had.

 

Kortom voor mij allemaal redenen om geen 1 mei te gaan vieren met de partij die er alles aan doet om arbeiders werkeloos te maken door uitkeringsgerechtigden met behoud van uitkering het werk te laten doen van de arbeiders die daardoor werkeloos worden. Ik word hier echt pissig van. PvdA hoe durven jullie, ja hoe durven jullie dag van de arbeid te vieren. SCHANDE.

 

Jolanda Geerling – van Overhagen

voorzitter SP Opsterland

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier