h

Onderzoek Dorpsbudgetten

25 april 2014

Onderzoek Dorpsbudgetten

Na een experiment met drie dorpen is Opsterland dit jaar begonnen met het toekennen van een budget aan alle dorpen in Opsterland.

 

Als SP zijn we er erg benieuwd naar hoe deze budgetten besteed worden en in hoeverre daar op een democratische manier over besloten wordt.

 

De dorpsbudgetten worden als regel beheerd door de Verenigingen voor Plaatselijk Belang. Daarom hebben we aan alle besturen van Plaatselijk Belang in Opsterland zes vragen voorgelegd. We hebben ze gevraagd:

 

1 Door wie wordt uw dorpsbudget beheerd?

2 Hebt u in uw dorp bekend gemaakt dat het budget er   is? Weet men waaraan het budget kan of mag worden besteed?

3 Hoe en door wie wordt besloten waaraan het dorpsbudget wordt besteed?

4 Hebt u zelf of derden middelen toegevoegd aan het door de gemeente verstrekte budget?

5 Welke maatregelen of activiteiten zijn of worden uit dit budget bekostigd?

6 Vindt u de hoogte van het budget te veel, te weinig, of precies goed?

We zijn natuurlijk erg benieuwd of de Plaatselijke Belangen de moeite zullen nemen om onze vragen te beantwoorden.

 

In elk geval zullen we onze leden op dehoogte houden hierover. Je hoort van ons.

 

Jacob W. van der Hoek

U bent hier