h

In de media

9 december 2014

In de media

Op woensdag 26 november heeft een delegatie van SP Opsterland een gesprek gehad bij huisartsenpraktijk de Kompe. Reden van dit gesprek was de uitkomst van het onderzoek naar het functioneren van huisartsenpraktijk De Kompe. Elders op deze site kunt u de uitslag van het onderzoek in cijfers terugvinden.

Na dit gesprek hebben wij een persbericht de deur uit doen gaan om alle mensen die aan het onderzoek hebben meegewerkt te berichten over de uitkomst van het onderzoek. Het onderstaande bericht is zowel naar De Woudklank als naar het blad de SA gestuurd. Daarnaast plaatsen we dit bericht nu op de site zodat het ook op de website te lezen is.

SP Buurt met huisartsenpraktijk enquête De Kompe.

SP Opsterland heeft naar aanleiding van een aantal klachten, die gehoord werden bij het “Buurten in de Buurt” het initiatief genomen tot het houden van een enquête naar het functioneren van de medewerkers van Huisartsenpraktijk De Kompe in Gorredijk. De enquête werd gehouden om te kijken of er bij meer mensen dezelfde klachten waren en had tot doel om tot een verbetering van de service van de huisartsenpraktijk te komen.

In oktober zijn we met de enquête in het het verzorgingsgebied van de huisartsenpraktijk de Kompe, te weten Gorredijk, Terwispel en Lippenhuizen de straat op gegaan. Door middel van een willekeurige steekproef werd een honderdtal enquêtes uitgezet en ingenomen. Ook was de enquête op de website van SP Opsterland in te vullen, dit werd door een aantal mensen ook inderdaad gedaan. De enquête heeft in zijn geheel betrekking op het algemeen functioneren van de praktijk.

In grote lijnen komt uit het onderzoek het volgende naar voren: de inhoudelijk kant van de huisartsenpraktijk wordt door de meerderheid van de ondervraagden als goed ondervonden.

Op de vraag “bent u tevreden over het advies van uw huisarts” antwoordde 59% met goed, 27% met matig en 14 % met slecht. Ook op de vraag “neemt de huisarts de tijd voor u” beantwoordt een meerderheid met goed (64%), 30% (matig) en 6% (slecht). Ongeveer 15 % van de ondervraagden voelt zich niet serieus genomen door zijn/haar huisarts.

De ondervraagden zijn met name niet tevreden met de logistieke gang van zaken van de praktijk. Vooral de lange wachttijd in de wachtkamer wordt hier genoemd. Hierbij geeft 79% van de ondervraagden aan deze als slecht te ervaren. Tevens wordt door een meerderheid van de ondervraagden de vele huisartsenwisselingen in de voorbijgaande periode als slecht ervaren (62%).

De uitslag van de enquête heeft de SP met een begeleidende brief naar Huisartsenpraktijk De Kompe gestuurd en inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek aan de Kompe met hen door gesproken. Er wordt momenteel hard gewerkt aan verbetering van de logistiek van de praktijk; zo werd er inmiddels een praktijkmanager aangesteld, zijn er meer baliemedewerksters aangenomen, is er overleg met de apotheek en zijn er beeldschermen in de wachtkamer geplaatst waarop de wachttijden inzichtelijk worden gemaakt.

Het was een plezierig gesprek waarbij namens de SP mevrouw Brak en de heer Luis aanwezig waren en namens De Kompe, de heer Maats, huisarts en mevrouw Wolfswinkel, praktijkmanager aanwezig waren. Zowel de heer Maats als mevrouw Wolfswinkel gaven aan dat alle medewerkers van huisartsenpraktijk De Kompe altijd openstaan voor individuele klachten van patiënten.

 

 

Reacties

Na de arrogantie van de banken en de vastgoedwereld, wordt het tijd dat de arrogantie van de artsen wordt aangepakt die zich wat mij betreft wat dienstbaarder mogen opstellen. Ook zij schijnen nl. niet te beseffen dat ze bij de gratie van de klant (patiënt) bestaan. Op de lopende band van deze huisartsenfabriek verschijnt iedere 10 minuten (inclusief handschudden, plaatsnemen, dossier raadplegen en recept uitschrijven) een nieuwe patiënt. Ondanks de aangestelde praktijkmanager, is het niet gelukt om vraag en aanbod op z'n minst logistiek op elkaar af te stemmen. Om maar te zwijgen over de kwaliteit van het consult in de overgebleven 5 minuten. Compliment aan de SP voor dit onderzoek!

Reactie toevoegen

U bent hier