h

Jaarvergadering SP Opsterland

27 januari 2015

Jaarvergadering SP Opsterland

Foto: Jolanda Geerling - van Overhagen / Jolanda Geerling - van Overhagen

Op maandagavond 26 januari was dorpshuis Het Trefpunt in Luxwoude de plaats waar het allemaal gebeurde. Op de uitnodiging om naar de ledenvergadering te komen en kennis te nemen van wat SP Opsterland het afgelopen jaar heeft gedaan, kwamen 13 mensen af.

Na een aantal mededelingen gingen we over naar de penningmeester die een toelichting gaf over het financiële  jaarverslag 2014. Met dank aan de penningmeester werd het verslag door de leden goedgekeurd. Het volgende punt op de agenda was het jaarverslag van de afdeling. Wat heeft de afdeling in 2014 allemaal gedaan? Buurten in de Buurt, een  onderzoek naar het functioneren van huisartsenpraktijk De Kompe en zichtbaar zijn waren een aantal activiteiten die SP Opsterland in 2014 met een aantal enthousiaste leden heeft ondernomen.  'Hoeveel leden hebben we?' en 'Welke scholingen zijn er gevolgd?' zijn een aantal punten die tijdens dit jaarverslag aan de orde zijn gekomen. Kortom de leden kregen een goed beeld over wat er in 2014 door het bestuur en een aantal leden is ondernomen.

Het volgende punt op de agenda zijn de verkiezingen voor voorzitter en organisatie secretaris. Er hebben zich twee kandidaten gemeld voor het voorzitterschap en een kandidaat voor organisatie secretaris. Na het tellen van de stemmen blijkt dat we doorgaan met de ons bekende voorzitter Jolanda Geerling - van Overhagen en dat de kandidaat voor organisatie secretaris Peke Hidma is gekozen voor de functie.

Na ook nog afgevaardigden voor Regio-conferenties en Congressen te hebben vastgesteld is de jaarvergadering ten einde en is het tijd voor een kleine pauze.

Na de pauze gaan we door met een verkorte ledenvergadering, dit omdat de Provinciale Verkiezingen naderen en een en ander besproken dient te worden. De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur en dan is het tijd om onder het genot van een drankje en een hapje een praatje te maken met elkaar en elkaar ook buiten de vergadering wat beter te leren kennen.

 

U bent hier