h

Nieuwsbrief januari 2015

25 januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015

OUD - TOPIA

Foto: SP

Verzorgingstehuizen sluiten, ouderen moeten langer
thuis blijven wonen. Dat willen de meeste ouderen
ook graag. “Oude planten moet je niet verpotten” is
een wijs gezegde. Nu wordt er een beroep gedaan op
thuiszorg, buurtzorg, wijkverpleging en mantelzorg.
“Zelfredzaamheid en maatwerk” zijn de modewoorden
van 2015. Dat lijkt allemaal heel mooi; kleinschaligheid
en overzichtelijkheid, precies waar de SP ook altijd voor pleit. Als de regering en dus ook de gemeenteraad van Opsterland een beroep doet op “ de kreft van de mienskip”, waarom wordt er dan tegelijkertijd bezuinigd op:

- de huishoudelijke hulp (in Opsterland €204.000 in 2015 oplopend naar €400.000 v.a. 2016 - het WMO budget voor woningaanpassing (€50.000)
- het project Buurt & Co (€14.000)
- ouderen activiteitencentra

- hulpmiddelen zoals trapliften, rolstoelen, ouderenvervoer, etc. - mantelzorg

kortom op alles wat nodig is om de zelfredzaamheid van de ouderen te bewerkstelligen?

In de gemeentebegroting van 2015 staat dat “gemeenten een ontwikkeling doormaken van alles zoveel mogelijk zelf doen, naar het er voor zorgen dan anderen initiatieven kunnen ontplooien, d.m.v. loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren en reguleren. Precies de rol die John de Mol en SBS 6 ook vervullen bij het programma Utopia, waar een groepje mensen een jaar lang een compleet nieuw bestaan op moeten bouwen met bijna niets.

Hebben de regering en gemeenten zich soms laten inspireren door dit commerciële programma?
Gaat zij dan ook gezellig op de bank, met een bak chips, toe zitten kijken of en hoe de ouderen zich uit deze penibele situatie gaan redden?

Er wordt dan wel even vergeten dat het hier niet gaat om yuppen, die uit verveling een jaartje een leuk avontuur willen aangaan, maar om de zwakkeren in de samenleving, mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt en nu rustig van een welverdiende oude dag willen genieten.

Mensen die het moeilijk vinden om hulp te moeten vragen, omdat zij dat vroeger nooit hebben gedaan. Ze willen geen beroep doen op hun kinderen, kleinkinderen of buren. Ze willen anderen niet tot last zijn. Zij willen gewoon op een prettige manier oud worden, maar dat zal wel een utopie zijn!

Met sociale groet, SP-Otje

SP OPSTERLAND OPENT MELDPUNT ZORG OP HAAR WEBSITE.

Begin januari heeft SP Opsterland op haar website een Meldpunt Zorg geopend. Waarom een Meldpunt Zorg?Per1januari2015zijnernieuwewetteningegaan namelijk, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Samen met een grote bezuinigingsronde zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor beleid en uitvoering van deze wetten. Hierdoor gaat er voor de mensen, die daar gebruik van maken in het kader van maatschappelijke ondersteuningen, veel veranderen. Voor veel mensen zal dat dan ook grote gevolgen hebben.

Is er voor u iets veranderd in bijvoorbeeld de thuiszorg die u kreeg? Werd de dagbesteding/ dagopvang in een keer een stuk minder?

Kortom, als u op wat voor een manier dan ook, problemen hebt met het krijgen van ondersteuning, of klachten heeft over het feit dat u geen ondersteuning meer krijgt of een stuk minder ondersteuning, dan wil SP Opsterland dat graag van u horen.

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt om in kaart te brengen wat de gevolgen voor burgers zijn van de nieuwe wetten en bezuinigingen in de zorg. Naast het plaatselijk inventariseren gaan we ook landelijk bekijken wat de gevolgen zijn en daar waar mogelijk dit meegeven aan onze mensen in de Tweede Kamer.

U kunt ons Meldpunt Zorg vinden op www. opsterland.sp.nl onder het kopje zorg. Heeft u geen computer maar wilt u toch uw klacht kwijt dan kunt u ook contact opnemen met Jolanda Geerling – van Overhagen telefoonnummer 0513-463762.

Jolanda Geerling – van Overhagen

DE VERKIEZINGEN VOOR PROVINCIALE STATEN EN DE EERSTE KAMER KOMEN ALWEER SNEL DICHTERBIJ.

Op 18 maart gaan we naar de stembus om onze stem uit te brengen voor Provinciale Staten en voor het Waterschap. De leden van Provinciale Staten kiezen vervolgens in mei de Eerste Kamer.

Maar voordat het zo ver is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Het belang van deze verkiezingen is overduidelijk. De inzet is feitelijk het voortbestaan van het kabinet-Rutte. Bij een goede verkiezingsuitslag voor ons kunnen we het afbraakbeleid van dit kabinet stoppen en in de goede richting bijsturen.

Landelijk start de campagne van de SP op 21 februari. In Fryslân beginnen we een week eerder, op 14 februari. Dan starten we met een ludieke actie bij het carillon in Drachten, waar we zoveel mogelijk SP-leden bij elkaar willen hebben. Als je mee wilt doen, neem dan voor de precieze tijd en andere voorbereidingen contact op met de voorzitter. In aansluiting op de ludieke actie gaan we in optocht naar het tijdelijke gebouw van de SP in Drachten, voor een openingshandeling.

Het is duidelijk hoe groot het belang is van een goede verkiezingsuitslag. Dus is het ook erg belangrijk om een goede campagne te voeren. Kom daarom met zoveel mogelijk mensen naar Drachten op 14 februari.

FOLDEREN VOOR DE PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

Voor een aantal gebieden in Opsterland zijn wij op zoek naar mensen die voor de Provinciale Staten Verkiezingen willen folderen. Het gaat met name om de plaatsen: Beetsterzwaag, Bakkeveen, Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude en Gorredijk.

Vindt jij ook dat er iets moet veranderen in Nederland en wil je dat de SP daar aan meedoet, help dan mee om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het folderen van de verkiezingsfolder in deze plaatsen. Het gaat meestal om 200 tot 300 folders die in een paar uurtjes zijn rondgebracht.

HEB JE ZIN!

Meld je dan aan via een mailtje naar opsterland@sp.nl of tel 0513-463762.

NEDERLAND KAN ECHT 100% SOCIALER

Jolanda Geerling – van Overhagen

U bent hier