h

Van kandidatencommissie tot kandidatenlijst PS

25 januari 2015

Van kandidatencommissie tot kandidatenlijst PS

In maart 2014 begonnen de voorbereidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015. Fenna Feenstra had zich kandidaat gesteld als lijsttrekker en ook Jacob van der Hoek gaf aan nog een periode mee te willen doen. Met die wetenschap gingen drie mensen aan de gang om kandidaten te zoeken te weten Fenna Feenstra, Jolanda Geerling - van Overhagen en Jos van der Horst.

Vele avonden later, inmiddels was het september 2014, had de kandidatencommissie een lijst met dertig kandidaten en een goed beeld van wat er nodig was om de mensen die zij hoog op de lijst zagen staan, klaar te stomen voor de functie van Statenlid. Een groep van acht kandidaten werd naar de Provinciale Politiek cursus gestuurd om onder andere ervaring op te doen in debatteren en hoe om te gaan met de media. Een cursus die zes zaterdagen in beslag namen. Op de laatste zaterdag van de cursus werd een echte Staten-vergadering gesimuleerd in het provinciehuis van Utrecht met echte beleidsstukken die op dat moment behandeld werden in Zuid Holland. Iedereen kon proeven hoe het is om afgevaardigde te zijn. De beleidsstukken lezen, achter de microfoon gaan staan en vragen te stellen aan de Gedeputeerden, te debatteren. Kortom voor de cursisten een onvergetelijke ervaring.

Foto: Jolanda Geerling - van Overhagen / Jolanda Geerling - van Overhagen

Inmiddels was het concept-verkiezingsprogramma geschreven en hadden we een conceptlijst met kandidaten. Zowel het concept-verkiezingsprogramma als de conceptlijst met kandidaten werden naar de afdelingen gestuurd ter discussie. Op- en aanmerkingen konden gemaakt worden en amendementen konden worden ingediend. Hierdoor kwamen er een aantal aanpassingen in het programma die weer naar de afdelingen gestuurd werden. Ook daar konden weer moties en amendementen over ingediend worden, deze zouden echter behandeld worden op de Regio-conferentie.

Op de Regio-conferentie van 25 oktober 2014 werden het verkiezingsprogramma, de lijsttrekker en de kandidatenlijst door de SP leden in Friesland door stemming aangenomen. Vanaf dat moment gingen we verder met de eerste tien mensen van de lijst.

Om zo goed mogelijk te kunnen functioneren als Statenfractie is het nodig dat je elkaar goed kent en weet wat je aan elkaar hebt. Tot de aftrap van de verkiezingscampagne zijn de top 10 van de lijst regelmatig bij elkaar gekomen om te praten over de te voeren campagne. Ook is het belangrijk om op de hoogte te zijn, van wat er speelt in de provincie Friesland. Dit om straks volledig op de hoogte te zijn als gekozen afgevaardigde.

Foto: Jolanda Geerling - van Overhagen / Jolanda Geerling - van Overhagen

Gedurende deze maanden zijn onze kandidaten naar elkaar toegegroeid en hoe de uitslag ook uitpakt er staan voldoende goed opgeleide, gemotiveerde en geïnformeerde kandidaten klaar om een goede fractie te vormen. Een SP fractie die staat voor Gelijkwaardigheid, Menselijke waardigheid en Solidariteit. Kortom een fractie die solidair is met de Friezen en een sociaal beleid wil gaan voeren. En natuurlijk zal dit beleid als het aan ons ligt, 100% sociaal zijn.

Foto: SP Friesland / SP Friesland

Onze 10 kanjers!

Reactie toevoegen

U bent hier