h

Verslag ledenvergadering december 2014

27 januari 2015

Verslag ledenvergadering december 2014

Kort Verslag vergadering SP, afdeling Opsterland 22 dec. 2014

Verslagen naar: afdelingsbestuur, regiobestuurder, afd.scholing, aanwezigen.

Opkomst en Mededelingen: *De voorzitter kan ditmaal 8 aanwezigen welkom heten!

* Op 31 januari 2015 houdt de FNV in Utrecht opnieuw een manifestatie voor ‘KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN’. De manifestatie begint om 14.30 in de Jaarbeurs, waarna een mars door Utrecht.

* Cursus ‘Heel de Mens’ wordt in het Trefpunt gehouden. Pim Siegers komt daarvoor naar Luxwoude op 5 januari, 9 februari en 2 maart 2015. Begintijd: 20 uur. Ook wie zich niet heeft opgegeven maar nog eens wil herhalen kan aanschuiven.

 

Open avond 3 decentralisaties lukte niet dit najaar

Het was de bedoeling om op een voor alle burgers toegankelijke avond nader in te gaan op de nieuwe wetten, en hoe deze voor ingezetenen van Opsterland uitpakken.

Om burgers hier echt wijzer van te laten worden moeten het concrete beleid van de gemeente + de uitvoeringsplannen goed voor het voetlicht gebracht kunnen worden.

Zonder burgers tot een klaagzang te verleiden, moet er ook gedebatteerd kunnen worden. Besloten is om na de statenverkiezingen de haalbaarheid opnieuw te bezien.

 

Landelijk en Regionaal Nieuws

* De landelijke campagne ‘Er is genoeg voor iedereen’ (over de toename van de landelijke en internationale kloof tussen arm en rijk) is inmiddels gestart.

* de kaarten-protestactie tegen de in uitvoering zijnde en beoogde sluitingen van verzorgingshuizen loopt door.

* Na het windmolenbesluit in de Staten is 26 januari een volgende belangrijke datum.

Dan spreekt minister Kamp namelijk met alle provincies. Staat hij de afsluitdijk toe?

 

Evaluatie enquête ‘De Kompe’

* De bewering van ‘De Kompe’, dat de enquête een vertekend beeld zou geven van deze praktijk, - sterker: dat het niet klopt wat de uitkomsten hier en daar weergeven - wordt door de vergadering weerlegd. Indruk is dat de enquête haar uitwerking niet mist. Terugkijkend zijn we dan ook tevreden.

* Voorgenomen wordt om de enquête eind ’15, begin ’16 te herhalen – met dezelfde vragen.

 

SP in de Provinciale Staten

Op de verkiezingslijst voor onze partij staan maar liefst 4 kandidaten uit onze afdeling!

Zij zullen zich in de plaatselijke pers persoonlijk aan het publiek voorstellen. De Campagne wordt ‘afgetrapt’ op 14 februari a.s., Museumplein te Drachten. Kom naar deze manifestatie!

 

SP in Opsterland

Steeds weer in gesprek met mensen: zo komen we aan uw echte ervaringsverhalen en kunnen wij van onze kant onze politieke boodschap kwijt. Daarom vindt u ons regelmatig op de markt te Gorredijk en elders. Ook spreken we mensen aan huis. In beide gevallen zullen we de nieuwe SP Ouderenkrant en ZOO krant uitdelen.

Tot ziens dus!

SP AFDELING OPSTERLAND WENST U EEN GELUKKIG NIEUWJAAR !!!

Reactie toevoegen

U bent hier