h

Nieuwsbrief februari 2015

20 februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015

Foto: SP
Gemeente Opsterland vindt provinciale verkiezingen niet belangrijk.

De gemeente Opsterland is laat met het plaatsen van de verkiezingsborden. Het SP bestuur heeft de gemeente gemaild hierover en kreeg te horen dat
de borden pas eind van deze week geplaatst worden. Naar onze mening erg laat en daarom gaan we maandag 16 februari in een ludieke actie zelf ons ver- kiezingsbord plaatsen bij het busstation in Gorredijk. De pers hebben we via onderstaand persbericht uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

OPSTERLAND VINDT PROVINCIALE VERKIEZING NIET BELANGRIJK

Met verbazing heeft de SP-Opsterland geconstateerd dat er nog steeds geen verkiezingsborden zijn geplaatst in onze gemeente. Waar normaal bij de landelijke en de gemeenteverkiezing de borden al 6 a 7 weken voor de ver- kiezingen opgesteld staan, plaatst Opsterland deze nu pas 3 weken voor de verkiezing op 20 februari as.

Veel te laat naar onze mening.

Alle politieke partijen moeten hun boodschap ruim voor de verkiezin- gen middels het plakken van affiches bekend kunnen maken. De SP-Opster- land is van mening dat de gemeente Opsterland op deze manier geen goed voorbeeld geeft om de opkomstcijfers voor de provinciale verkiezing te bevorderen.

Wij van de SP-Opsterland hebben dan ook besloten om symbolisch een eigen verkiezingsbord te plaat- sen aan de stationsweg te Gorredijk ter hoogte van de bushalte en wel op maandag 16 februari om 12.00 uur.

SP-Opsterland

Foto: SP

Foto: Mo Brak & Peke Hidma / Mo Brak & Peke Hidma

DE LOONDUMP TREND

Je hoort het tegenwoordig steeds vaker, het woord “loondump” Grote bedrijven nemen hun kans waar om, zogenaamd wegens de bezuinigingen, hun perso- neel voor het blok te zetten: 6 % salaris inleveren of ont- slag. Door te dreigen met faillissement, wordt het aarze- lend personeel en de vakbond over de streep getrokken om “vrijwillig” akkoord te gaan met deze wettelijk ver- boden salarisverlaging.

Nu is het personeel van V&D aan de beurt. De gigan- tisch rijke familie Dreesman, die ergens op de Bahama`s van wijn en kaviaar zit te genieten, ondervindt weinig last van de verliezen die de V&D de laatste jaren schijnt te lijden. Al die jaren dat het bedrijf torenhoge winsten boekte, merkte het personeel daar niets van in hun por- temonnee. Alleen de top van het bedrijf vond nog wel een extra zak om te vullen.

Warenhuizen, zorginstellingen, openbaar vervoer, schoonmaakbedrijven, allemaal volgen zij deze nieuwe trend.En de huidige regering vindt het allemaal prima. Salarisverlaging, 0 uren contracten, leerbanen, ja zelfs vrijwilligerswerk met behoud van uitkering bij commer- ciële bedrijven (zoals Post NL) is toegestaan.

Steeds vaker komt de werkwillige mens voor de keus te staan, óf thuis op de bank hangen en als een outcast behandeld worden, óf je kapot werken voor een honger- loontje.

In de bijstand terecht komen is echt geen pretje, maar wanneer je als vrijwilliger gaat werken, hoef je tenmin- ste niet te solliciteren op banen die je toch niet krijgt.
Er staat immers al een wachtrij van studenten, die sme- ken om een leerbaan of stageplaats en dat is voor een bedrijf nu eenmaal veel aantrekkelijker.

Dus toch maar je mond houden en akkoord gaan met de 6% salarisverlaging, zodat je de status van “de werkende mens” kan hooghouden en mee kan doen met afgeven op al die “uitvreters die niet willen werken” of die “hab- biebabbies” oftewel asielzoekers die niet mogen werken en “zomaar” geld krijgen.

Wanneer worden we nu eens verstandig en richten we onze frustratie niet op lotgenoten, maar op al die “Dreesmannen” die hun zakken zien uitpuilen?!

Groeten van SPotje

Familie Dreesman gigantisch rijk, waar is de salarisverhoging als er winst wordt gemaakt Warenhuizen, Zorginstellingen, Openbaar Vervoer, Publieke Omroep, Schoonmaakbedrijven. Loonkosten zijn de grootste kostenposten voor een bedrijf. Misschien een lager salaris voor de managers en directie?

Tendens cao`s de nek omdraaien is in volle gang Ton Heerts (FNV)

Reactie toevoegen

U bent hier