h

Nieuwsbrief maart 2015

29 maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015

Foto: SP
NIEUWS UIT BRUSSEL!

In het Europese parlement hebben ze weer iets bedacht. 340 Europese ambtenaren gaan met de leeftijd van 50 jaar met pensioen!
Het te ontvangen pensioen bedraagt 9.000 Euro per maand. U leest het goed, het is geen drukfout, een negen met drie nullen per maand! De reden van pensionering is dat deze functionarissen ruimte moeten maken voor ambtenaren uit de nieuwere lidstaten zoals Polen, Malta en Estland. Als ik, als tomaat, een broek aanhad zou die nu afzakken! Onder-tussen moeten wij allemaal inleveren, onze ouderen worden gekort op hun pensioentje en krij- gen onvoldoende zorg, de huren gaan met spron- gen omhoog en steeds meer mensen krijgen finan- ciële problemen.

Jarenlang is ons nu al wijsgemaakt dat het geld op is en dat het nog steeds crisis is. De gewone man en vrouw zijn de dupe van deze hersenspoeling. En dan vragen ze zich in Brussel nog af hoe het komt dat de kloof tussen de Europese Unie en de gewone burgers zo groot is?

Kortom, ik ben boos op Brussel en wens Griekenland veel sociale kracht.

Psst: wel gaan stemmen op 18 maart! SP natuurlijk!
Want: er is genoeg voor iedereen !

Met sociale groet, Otje

Bijzonder a-sociaal nieuws

“Effe geen cent te makken”.
Over dit programma ontstond een rel omdat Gerard Joling en Gordon een kwart miljoen euro aan salaris zouden vangen om een maand op bijstandsniveau te leven. Gordon verklaarde dat dit een ton te hoog was! De trend om aan armoede te verdienen door er tv- programma’s over te maken neemt toe. Ideetje: kijk er niet naar!!

Foto: NRC 04-11-2014 / Quote 500

Informatie over geld
Let op: de genoemde bedragen zijn miljarden, een miljard is 1000 x 1 miljoen. Een miljard euro bestaat uit honderd miljoen briefjes van 10 euro en die hebben samen een volume van 85 kubieke meter (dit is een kamer van ongeveer 5 x 8 meter).

Buurten in de buurt in Nij Beets

Op de Domela Nieuwenhuisweg vanaf nummer 23 staan een aantal woningen uit 1928. Woningen waar het onderhoud niet je van het is. Woningen ook, die in 1928 gebouwd zijn voor zo’n 9000 tot 12000 gulden. Het is dan ook niet verwonderlijk als we zeggen, dat deze woningen inmiddels wel behoorlijk aantal keren terug- verdiend zijn. Woningen die een enkele steensmuur hebben zonder isolatie en waar beneden dubbel glas is aangebracht, maar op de bovenverdieping nog steeds enkel glas is.

Eerder deze maand nam een van de bewoners van deze huizen contact op met SP Opsterland. De bewoner was teneinde raad omdat klachten indienen bij Elkien geen oplossing boden.

Door het hele huis heen is schimmel door vochtoverlast. Zelfs de matrassen van de bewoners zijn roze uitgesla- gen van de schimmel. Een bezoek aan de woning gaf ons genoeg redenen om eens te gaan inventariseren hoe het met het onderhoud van de andere woningen op dat stukje Domela van Nieuwenhuisweg is gesteld. Heeft iedereen daar last van hardnekkige schimmel door het hele huis heen? Na 12 maart zullen we het weten en gaan we kijken wat we met de resultaten van het onderzoek gaan doen.

Foto: SP

Donderdag 12 maart komen we dus Buurten in de Buurt bij deze mensen aan de deur, maar mocht u het verhaal herkennen en ook klachten hebben, dan kunt u dit mel- den aan SP Opsterland via emailadres: opsterland@ sp.nl of een reactie schrijven onder aan dit bericht.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Jolanda Geerling – van Overhagen

Er moet (nog meer) bezuinigd worden
op de brandweer!

Op 3 februari om 23.30 uur ontstond er brand in een woon- wagen. De vrijwillige brandweer was snel ter plaatse,
maar toen begon de ellende pas. De woonwagen was
niet meer te redden, maar het vuur was dusdanig hevig, dat het gevaar opleverde voor de omringende wagens. Er was 1 bluswagen met 2000 liter water, 2 vrijwilligers ston- den met een lullig straaltje water de enorme vuurzee te besproeien, wat totaal geen zin had. Zij hadden beter met- een de omringende wagens kunnen nathouden.
Toen de watervoorraad van de brandweerauto op was
en de brand nog niet geblust, werd er gezocht naar de dichtstbijzijnde bluswatervoorziening. Dit duurde 3 kwar- tier, inmiddels hadden de andere woonwagens al heel veel schade opgelopen. Eén van de bewoonsters (onderge- tekende) ging zelf maar met eigen tuinslang aan de slag, zodat haar wagen geen vlam zou vatten.
De brandweercommandant had geen idee, waar de put zou moeten zijn. [...] Eindelijk kon na een tip van de buurman een fatsoenlijke slang worden aangesloten, maar toe was het leed al geleden. [...] Van de woonwagen van het slacht- offer was niets meer over, maar ook de buurman, ruim 50 meter verderop, zit tot op heden in een zwaar beschadigde wagen. [...] De buurman, die de brandweer de put kon aanwijzen, weet zeker dat er in geen 8 jaar onderhoud is gepleegd. Is dit zijn verantwoording? Van de brandweer- commandant zelf hoorde ik : ,,Wij hebben alleen de taak om eventuele slachtoffers te redden, de rest is minder belangrijk.”[...] Hier de fouten op een rijtje:

verkeerd doorgeven van informatie door de centrale

(het zou gaan om een autobrand!)

geen informatie over de locatie van de vaste bluswa-

tervoorziening

de afstand van de bluswatervoorziening naar de ach-

terste wagens op het kamp is te groot

het verwaarlozen van de bluswatervoorziening

het niet voorkomen van schade aan de omringende

woonwagens

het niet op tijd inschakelen van een 2de bluswagen Er is tot nu toe noch van de brandweer, noch van de gemeente Opsterland een excuus gekomen. Het slachtof- fer woont nu in een oude caravan, hij heeft niets meer. Hij is niet verzekerd en zit in de schuldsanering. [...]
Waar kan er nog meer bezuinigd worden? Nog minder scholing voor vrijwilligers?
Nog minder brandweerauto`s?
Nog minder onderhoud aan de
bluswatervoorzieningen?
Is dit wat de gemeente Opsterland
in haar nieuwe beleidsnota
bedoelt met “zelfredzaamheid?”
Mo Brak
SP Opsterland

U bent hier