h

Ledenvergadering maart 2015

21 april 2015

Ledenvergadering maart 2015

Kort Verslag Bijeenkomst SP, afdeling Opsterland 30.03.‘15

 

Verslagen naar: afdelingsbestuur, regiobestuurder, afd.scholing, aanwezigen.

 

Opkomst : 7, (hoofdzakelijk bestuurs-)leden.

 

Mededeling:

Om met een persbericht in de plaatselijke weekbladen te komen zijn we afhankelijk van de bladenredacties. De afdeling heeft daarom het plan opgepakt om in het najaar met een eigen afdelingskrant de Opsterlandse burgers nader te informeren over wat ons bezig houdt. Onze Nieuwsbrief, bijgesloten bij ‘De Tribune’, geeft ons ook een stem natuurlijk.

 

Werkverslag en Publicatie-verslag 23-02-’15: worden vastgesteld.

 

Vochtproblematiek huurwoningen

Het lijkt er op dat in nog een Opsterlands dorp sprake is van vochtoverlast in huur-woningen. We gaan nu ook daar in de bewuste straat onderzoeken of er meer soortgelijke klachten zijn. De betrokken bewoners worden door ons op de hoogte gehouden van de resultaten van onze bemoeienissen.

 

Regionaal / Terugblik Campagne Statenverkiezing

Deze kan geslaagd worden genoemd, al kan het natuurlijk altijd nóg beter. Dat doen we dus ‘gewoon’ de volgende keer! Ook vanaf deze plek: SP stemmers, bedankt!

Helaas zijn ons tot dusver geen gedetailleerde gemeentelijke stemuitslagen bekend.

 

Landelijk nieuws

De landelijke campagne ‘Er is genoeg voor iedereen’ (over de toename van de landelijke en internationale kloof tussen arm en rijk) komt langzaam op stoom. U gaat hier zeker nog vaker over horen!

 

SP in Opsterland

Steeds weer in gesprek met mensen: zo komen we aan uw echte ervaringsverhalen en kunnen wij van onze kant onze politieke boodschap kwijt. Daarom gaan we buurten op 16 april in Beetsterzwaag en zijn zichtbaar op 2 mei (i.p.v. 25 april!) in Ureterp.

 

Volgende vergadering Deze zal plaats vinden op 25 mei ’15 in Dorpshuis ’t Trefpunt’ te Luxwoude

 

Tot ziens dus!

 

U bent hier