h

Nieuwsbrief april 2015

20 april 2015

Nieuwsbrief april 2015

Foto: SP
Na de verkiezingen

We hebben een prima campagne gevoerd dit jaar, met een schitterend resultaat: van drie naar vijf zetels in Provinciale Staten. Dat betekent dat we in de Staten nog zichtbaarder kunnen worden dan we al waren. De fractie heeft de eerste overleggen al weer achter de rug. Daarbij is een plan gemaakt met thema’s waaraan we het eerste jaar zullen gaan werken, door het schrijven van notities en het nemen van initiatieven. Over een tijdje zult u zeker meer van ons horen.

Inmiddels zijn we al druk bezig met de vorming van het college van Gedeputeerde Staten, waarin zich een opvallende ontwikkeling heeft voorgedaan. Omdat het CDA als grootste uit de stembus kwam lag daar het initiatief. Het was bekend dat het CDA het liefst met de bestaande coalitie wilde doorgaan. Door het zware verlies van de PvdA was de coalitie haar meerderheid kwijt, dus er moest in elk geval een partij bij. Daarom deden wij het voorstel om een college te vormen met CDA, PvdA, CU en SP. Onze tweede keus was PvdA, SP, FNP, CU en D66. We waren dan ook stomverbaasd toen de formateur met het voorstel kwam om een college te vormen met CDA, VVD, SP en FNP. Dat voorstel legde hij aan ons voor op verzoek van de drie andere partijen. De oorzaak: CDA en PvdA konden er niet uitkomen om samen het nieuwe college te dragen.

We hebben er niet lang over na hoeven denken. De komende weken gaan we werken aan een collegeprogramma, samen met CDA, VVD en FNP. Ook in Fryslân krijgt de SP dus de kans om mee te regeren.

Jacob van der Hoek

BAN Bijzonder A-sociaal Nieuws
Honderden zorgverleners hebben vanaf 1 jan. 2015 geen salaris meer gehad omdat de regering en de gemeentes niet in staat zijn om de BGB’s goed te regelen.
De grens van $1 miljard aan jaarinkomen is doorbroken. Topman Stephen Schwarzman van private equity bedrijf Blackstone heeft dit topsalaris als eerste binnengehaald. Bravo Stephen

Foto: SP

Opsterland vindt trottoirs niet zo belangrijk.

In de gemeentebegroting van 2015 wordt het al aangekondigd; een bezuinigingsmaatregel van € 67.000 per jaar, door te stoppen met het maaien van de bermen, het verkopen van groenstroken aan particulieren
(project “snippergroen”) en het laten verdwijnen van de rozenperkjes.

Uit de gemeentebegroting:

Wat houdt het project Snippergroen in?

De gemeente Opsterland is gestart met actieve
uitgifte van openbaar groen, ook wel snippergroen genoemd. Eigenaren van woningen krijgen hiermee de gelegenheid stroken gemeentegrond te kopen, onder voorbehoud van gemeentelijke goedkeuring

Wat is snippergroen?

Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen zonder belangrijke functie, direct grenzend aan uw perceel.

Toen ik deze bezuinigingsmaatregelen las, kreeg ik er meteen allerlei (voor)beelden bij.
Ouderen die met hun rollator of scootmobiel vast komen te zitten in het hoge gras of de bramenstruiken. Trieste straatjes zonder groen omdat particulieren de groenstroken hebben aangekocht om er vervolgens hun auto`s op te zetten. Perkjes vol brandnetels en hondenpoep in plaats van rozenperkjes.

Het volgende had ik echter nog niet bedacht!
Het realiteit geworden voorbeeld stond in de SA van 4 Maart onder de titel
“Op Merkelân trottoir opgeofferd aan snippergroen”

Mijn beeld hierbij:

Ik ben oud en loop met mijn rollator, lekker in het zonnetje, te schuifelen op het trottoir. Oeps! Wat is dat? Het trottoir houdt opeens op! Wat een rare plaats voor een tuintje met een laag hekje eromheen. Maar goed dat ik niet blind ben! Gelukkig is er aan de overkant van de straat nog een trottoir. Jammer dat er geen zebrapad is, ik moet wel erg lang wachten om hier over te kunnen steken. Als ik een poging waag, roept een scholier op
de fiets, met een mobieltje aan zijn oor ,, hé, kan je niet uitkijken!” Dát kan ik gelukkig nog wel, ik ben niet blind!

Foto: SP

Blijkbaar vind de gemeente Opsterland de functie van trottoirs niet zo belangrijk! Ouderen en gehandicapten moeten maar genoegen nemen met het tegenargument van deze gemeente “er is nog een trottoir aan de overkant”

Maar ook als je niet oud of gehandicapt ben, kan je behoorlijk gedupeerd raken door deze ontwikkelingen. Je zou maar een winkeltje hebben naast de particuliere koper(s) van het stuk trottoir.
Komen er opeens geen voetgangers meer langs je winkeltje! En wat gebeurd er, als er ook aan de overkant stukjes trottoir worden aangekocht? Moet iedereen dan zigzaggend over de straat gaan lopen?
Blijkbaar is er over het begrotingsplan “snippergroen” net zo lang en goed nagedacht als over de WMO wetgeving. Die loopt, volgens onze regering , toch
ook op rolletjes? De peperdure externe expert die dit “geweldige” project heeft bedacht zit er niet mee, hij is immers al dik betaald voor zijn opdracht?

 

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier