h

Verslag ledenvergadering februari 2015

21 april 2015

Verslag ledenvergadering februari 2015

Kort Verslag Bijeenkomst SP, afdeling Opsterland 23.02.‘15

 

Verslagen naar: afdelingsbestuur, regiobestuurder, afd.scholing, aanwezigen.

Opkomst en Mededelingen:

De voorzitter kan ditmaal vijf (van zes) bestuursleden welkom heten.

*Onze SP-afdeling is benaderd door een bejaard echtpaar in een van de Opsterlandse dorpen. Reden: een opgedrongen woningrenovatie. We gaan onderzoeken of in de bewuste straat meer soortgelijke klachten zijn. Deze zullen worden doorgespeeld aan Elkien. De betrokken bewoners worden door ons op de hoogte gehouden van de resultaten van onze bemoeienissen.

.

Werkverslag en Publicatie-verslag 26-01-‘15

Beide verslagen worden vastgesteld, het laatste kunt u inmiddels op deze site vinden.

 

Terugblik Campagne Statenverkiezing

Deze kan geslaagd worden genoemd, al kan het natuurlijk altijd nóg beter. Dat doen we dus ‘gewoon’ de volgende keer! Ook vanaf deze plek: SP stemmers, bedankt!

 

Regionaal nieuws

* Na het windmolenbesluit in de Staten is het nog steeds de vraag of minister Kamp het aanwijzingsgebied wil verruimen. Staat hij de afsluitdijk toe?

 Landelijk nieuws

* De landelijke campagne ‘Er is genoeg voor iedereen’ (over de toename van de landelijke en internationale kloof tussen arm en rijk) is inmiddels gestart. Verwacht wordt dat we hier over een actie spreken, die ons meerdere jaren zal bezighouden.

 

Eigen afdelingskrant

De afdeling is van plan om in het najaar met een zelf uitgebrachte krant te komen.

 

SP in Opsterland

Steeds weer in gesprek met mensen: zo komen we aan uw echte ervaringsverhalen en kunnen wij van onze kant onze politieke boodschap kwijt. Daarom gaan we buurten op 16 april in Beetsterzwaag en zijn zichtbaar op 25april in Ureterp.

Volgende vergadering Deze zal plaats vinden op 20 of 27 april ’15 in Dorpshuis ’t Trefpunt’ te Luxwoude

 

Tot ziens dus!

 

U bent hier