h

verslag ledenvergadering januari 2015

21 april 2015

verslag ledenvergadering januari 2015

Kort Verslag Jaarvergadering SP, afdeling Opsterland 26.01.‘15

Verslagen naar: afdelingsbestuur, regiobestuurder, afd.scholing, aanwezigen.

Opkomst en Mededelingen: *De voorzitter kan ditmaal maar liefst 14 personen welkom heten!

* Cursus ‘Heel de Mens’ wordt in het Trefpunt gehouden. Pim Siegers komt daarvoor naar Luxwoude op 9 februari en 2 maart 2015. Begintijd: 20 uur. Ook wie zich niet heeft opgegeven maar nog eens wil herhalen of ‘zo maar’ kan aanschuiven.

* In De Knype is een voorlichtings-avond over proefgasboringen gehouden. Deze laatste waren succesvol. Vanuit Langezwaag zal dan ook gedurende de komende 20 jaar zo’n half miljard mtr3 (!) gas worden geëxploitateerd, dat zich deels onder Opsterlands, deels onder Heerenveens gebied heeft gevormd. De vergunning is al aan Vermilion verstrekt.

 

Jaarverslag Penningmeester

Zowel wat betreft het beheer als de inhoud geeft het verslag vertrouwen over het afgelopen maar ook nieuwe jaar. Penningmeester Ab van den Driest geeft de nodige uitleg en wordt daarna – onder dankzegging - ontlast over 2014.

Jaarverslag Voorzitter

Ook dit wordt unaniem aangenomen en vastgesteld.

 

Verkiezing nieuwe voorzitter (voor 2 jaar)

Kandidaten: Jolanda van Overhagen en Joseph Fernandes.

De stemming, onder gelegenheidsvoorzitterschap van de regiobestuurder, geschiedt schriftelijk.

Gekozen(herkozen): Jolanda van Overhagen Tel: 0513 - 463762

Verkiezing Organisatie Secretaris (voor 2 jaar)

Deze functie is vacant. Ook vanaf deze plek dankzegging aan Marja Hoenders die 4 jaar secretaris was. Gelukkig hebben we een kandidaat in de persoon van Peke Hidma.

Gekozen: Peke Hidma. Secretarieel adres van de afdeling: Marten Janswei 23

8408 JB Lippenhuizen

Campagne Provinciale Statenverkiezingen

* Ook ditmaal zullen de SP posters weer hun rechtmatige plek innemen op de borden.

Op de verkiezingslijst voor onze partij staan maar liefst 4 kandidaten uit onze afdeling!

* Op14 februari zal op het Museumplein te Drachten de provinciale aftrap plaats vinden van de campagne. Het wordt ‘n heuse happening, zo wordt verzekerd. Komen dus!

Folderaars gevraagd: De afdeling heeft alle ‘SP handjes’ nodig!!! Melden via 0513 - 463762

* En dan 18 maart zelf. We hopen natuurlijk dat er iets te vieren valt en ieder SP-lid is daarvoor welkom in café ‘Het Leven’ te Leeuwarden vanaf 21 uur. Om 22 uur voegt het SP-gezelschap bij de rest van het politieke palet in het Provinsjehûs, waar ook de media aanwezig zullen zijn.

 

SP in Opsterland

Steeds weer in gesprek met mensen: zo komen we aan uw echte ervaringsverhalen en kunnen wij van onze kant onze politieke boodschap kwijt. Daarom waren we op 12 februari in Tijnje en vindt u ons 28 februari op de markt te Gorredijk .

Tot ziens dus!

U bent hier