h

SP bestuurt mee! Kansen voor iedereen.

15 mei 2015

SP bestuurt mee! Kansen voor iedereen.

Foto: SP

Vandaag presenteerden SP, FNP, VVD en CDA hun coalitieakkoord voor de periode 2015–2019.
 

Fractievoorzitter van de SP Fenna Feenstra: “De visie van het akkoord sluit aan bij de kernwaarden van de SP “menselijke waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid.” Bij alles wat de provincie doet wordt er rekening gehouden met mens en milieu. De SP staat dan ook volledig achter de politieke opdracht van dit akkoord: “Helpen het mogelijk te maken dat ieder mens mee mag doen in de Friese samenleving, elk op zijn eigen wijze.” We kunnen met dit akkoord kansen creëren voor iedereen door in te zetten op spreiding van goede voorzieningen en zorg in de buurt, te investeren in duurzame energie voor iedereen, stimuleren van werkgelegenheid op het platteland en het bestrijden van armoede middels het kansenfonds. De energiedoestellingen van 2025 zien we als kans voor mens en milieu. Lokale energie-initiatieven komen ten goede aan de lokale samenleving. Nieuwe boringen naar fossiele brandstoffen passen hier niet in, maar energiebesparingen en alternatieve energie wel. Ook duurzaam vervoer zoals water- en fietsvervoer.”
 
Voor de SP in Fryslân is dit een historisch moment, maar ook een natuurlijke ontwikkeling van de partij. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar bestuurt de SP in de helft van de grote gemeenten van het land mee en zoals het er nu uitziet straks ook in de helft van de provincies. Dit wordt gedaan vanuit onze basis: problemen aanpakken voor en met de mensen.
 
Het is daarom ook dat de SP de verantwoordelijkheid heeft genomen voor de portefeuilles: sociaal beleid en zorg, duurzaamheid (inclusief mijnwet), milieu, wandel- en fietspaden en sport. Michiel Schrier, ervaren bestuurslid en gemeenteraadslid voor de SP in Smallingerland gaat deze klus voor de SP oppakken. Afgelopen dinsdag heeft de regioconferentie Fryslân unaniem het vertrouwen uitgesproken in het coalitieakkoord en de kandidatuur van Michiel Schrier.
 
Op woensdag 20 mei is de besluitvorming over het coalitieakkoord en is de voordracht van de Gedeputeerden in de vergadering van Provinciale Staten.

Reactie toevoegen

U bent hier