h

SP Fryslan krijgt groen licht op Regioconferentie.

15 mei 2015

SP Fryslan krijgt groen licht op Regioconferentie.

Foto: Tomas v.d. Meer / Tomas v.d. Meer

Het is dinsdagavond 12 mei, plaats van handeling is het Grand Hotel Post Plaza in Leeuwarden.

Het is hetl begin van de avond als een afvaardiging van de Friese leden van SP Fryslân bij elkaar komen om te praten over een gloednieuw coalitieprogramma . De leden die bij elkaar komen zijn gekozen tijdens ledenvergaderingen van hun afdeling en vertegenwoordigen per afgevaardigde 50 SP leden, democratischer kan het niet.

De sfeer is goed en vol verwachtingen, het vertrouwen is groot. Na het openen van de bijeenkomst krijgt Hans van Heijningen partijsecretaris van de SP het woord. In een toespraak roemt hij de Friese afdelingen voor de manier waarop er de afgelopen jaren is gewerkt en  Hans van Heijningen benadrukt het belang van deze vergadering. Een vergadering, waar de afvaardiging namens de leden een besluit neemt over wel of niet meedoen aan de coalitie. 'Jullie schrijven je eigen  stukje geschiedenis' en daar bemoeien wij de landelijke partij ons niet mee. Hans van Heijningen wenst de aanwezigen een succesvolle avond toe en is verder aanwezig als toeschouwer.

Foto: Tomas v.d. Meer / Tomas v.d. Meer

Hierna neemt Fenna Feenstra voorzitter SP Fryslân het woord en geeft in een powerpointpresentatie alvast de pijnpunten aan en de punten waar we wel in hebben gescoord. Ter illustratie hoe de verhoudingen lagen. Een sheet pijnpunten en vier sheets met wel behaalde punten. Ons grootste succes mag wel het armoedepotje genoemd worden wat in het coaltieakkoord het kansenfonds genoemd gaat worden.

Omdat het coalitie programma pas 15 mei wordt gepresenteerd, mag er niets uitlekken over het akkoord en mag het te lezen akkoord de vergaderzaal niet verlaten, hier wordt streng op toegezien.

 Na het uitdelen van het coalitieakkoord wordt het stil in de zaal. Er wordt aandachtig gelezen en hier en daar aantekeningen gemaakt.

Foto: SP

Na het lezen krijgen we ruimschoots de tijd om vragen te stellen. Een aantal van de aanwezigen, maakt van deze mogelijkheid gebruik om een paar gerichte terzake doende vragen te stellen. De vragen worden genoteerd en na een kleine pauze worden ze stuk voor stuk beantwoord door de onderhandelaars. Daar waar iemand niet helemaal tevreden was met het antwoord, daar volgde een tweede vragenronde, die door een enkeling nog werd gebruikt.

Over het geheel genomen kon je merken dat de afgevaardigden heel goed begrepen, dat je in een samenwerking met andere partijen moet kunnen geven en kunnen nemen. Het was dus ook duidelijk dat er pijnpunten zouden zijn. Wat overheerste was het vertrouwen in de ondehandelaars, het vertrouwen dat die er alles uit hadden gehaald, wat er uit te halen viel.

Mooi was het dan ook dat er bij de stemming een unaniem besluit werd genomen om mee te doen in deze coalitie en het coaltitie akkoord 'Met elkaar, voor elkaar' in een coalitie  SP, CDA, VVD en FNP uit te voeren.

De avond werd besloten met het afscheid nemen van oud Statenlid Jos van der Horst en het feestelijk onthalen van onze nieuwe SP Fryslân fractie Fenna Feenstra, Jacob van der Hoek, Renny van der Heide, Pieter Kraaima en Machiel Aarten, het benoemde commissielid Tineke Mollema en de kandidaat gedeputeerde Michiel Schrier.

Foto: SP

Onder het genot van een hapje en een drankje werd vervolgens nog een klein feestje gevierd.

 

Foto's: Tomas van der Meer.

 Jolanda Geerling - van Overhagen

 

U bent hier