h

Laatste debat om voorzitterschap SP

7 oktober 2015

Laatste debat om voorzitterschap SP

Foto: SP

Voorzittersdebat SP Groningen 5 oktober

Stipt om 20.00 uur begint in het Groninger Forum het debat tussen de twee kandidaten, Sharon Gesthuizen en Ron Meyer voor het voorzitterschap van de SP. Dit debat is de derde in rij.

Foto: SP

Beide kandidaten krijgen in eerste instantie de gelegenheid zich te presenteren aan de aanwezige leden. Sharon trapt als eerste af en benadrukt dat zij de partij wil verbreden en meer mensen bij de SP wil betrekken. Niet alleen op het gebied van de zorg en de sociale zekerheid, maar ook b.v op het terrein van het vluchtelingenvraagstuk en de internationale solidariteit. Tevens wil ze de interne democratie binnen onze partij vergroten, middels stemrecht voor alle leden en niet alleen voor afgevaardigden .

Foto: SP

Hierna is Ron aan de beurt. Ron is sceptisch over de democratiseringsideeën om de leden meer inspraak te geven. Hij wil eerst de voor- en nadelen van deze vorm van directe democratie tegen elkaar afwegen. Ron geeft aan zich te willen concentreren op enkele scherp gedefinieerde terreinen en hierop concreet actie te voeren. Hij vindt dat er nu op teveel gebieden tegelijk actie wordt gevoerd. Op deze manier denkt hij meer resultaat te kunnen boeken. Ron presenteert zich dan ook als een actievoerder pur sang die wil winnen.

Na de presentatie worden de kandidaten nog geïnterviewd door Jan Medendorp van tvOost, waarin de kandidaten hun respectievelijke standpunten nader kunnen toe lichten en krijgt de zaal nog gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier