h

Nieuwsbrief juli

11 oktober 2015

Nieuwsbrief juli

Foto: SP

Doe goed, doe mee!

Al enige tijd schrijf ik ‘OTJE van de SP’ mijn gedach- ten en ideeën in deze nieuwsbrief. Ik zie het als mijn taak om de slechte dingen in onze maatschappij aan de kaak te stellen. Wat ik tegen kom en waar ik boos, gefrustreerd, geërgerd of zelfs woedend over ben schrijf ik in de Nieuwsbrief met de bedoe- ling dat anderen dit lezen, het niet accepteren en in actie komen. Helaas gaan de meeste misstanden en dus mijn artikeltjes op dit moment over geld.

Het speerpunt van onze SP-acties is niet voor niets: Er is genoeg voor iedereen! SP stemmers zijn van nature optimistische, positief- en sociaal- denkende mensen, anders zouden ze niet op de SP stemmen. Het sociale gevoel in woord en daad hoef ik, als mopperende tomaat, niet bij onze mede SP leden te stimuleren. Ons sociale gevoel en gedrag maakt ons tot “rijke mensen”!

Maar....onze sociale levensinstelling kan anderen heel rijk in geld maken! Denk aan het verdringen van banen door vrijwilligerswerk of de uitbuiting van mantelzorgsters. Met de bezuinigingen door deze regering wordt heel veel geld verdiend ten koste van sociaal voelende en sociaal actieve men- sen.

De belangrijkste taak van een politieke partij en vooral van de SP (en dus van mij) is nog altijd om misstanden te signaleren en actief iets doen om verbeteringen te bedenken en aan te brengen. Dus als je iets voor een ander wilt doen wordt dan actief lid van onze SP Opsterland!

Met sociale groet, SPotje

Red de zorg.

Foto: FNV red de zorg / FNV red de zorg

 

De volkspetitie Red de Zorg heeft inmiddels ruim 750.000 handtekeningen opgehaald, wat een groot suc- ces te noemen is. De FNV actie, die ondersteund wordt door de SP is zo’n succes dat beide partijen besloten hebben om de handtekeningen actie te verlengen. U kunt dus nog steeds uw handtekening zetten om deze actie te ondersteunen, een link daarvoor kunt u vinden op www.opsterland.sp.nl onze eigen website. Heeft u nog niet getekend doe het dan alsnog want we willen echt over 1 miljoen handtekeningen heen en dat moet kunnen met meer dan 17 miljoen mensen hier in Neder- land. En laten we wel wezen, de zorg gaat ons allemaal aan, want we krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken.

In het kader van deze actie worden er momenteel bij- eenkomsten georganiseerd door het hele land heen. Hier in Friesland was die op 9 juli jongstleden in Hee- renveen. Helaas te laat om mee te kunnen nemen in onze nieuwsbrief. Omdat de volgende nieuwsbrief pas in september met de Tribune mee komt wil ik u alvast attenderen op het volgende:

Demonstratie Red de Zorg op de zaterdag voor prinsjesdag 12 september aanstaande.

Reserveer deze datum vast in uw agenda. De datum staat vast, maar de plaats waar deze demonstratie plaats gaat vinden is nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is zal de informatie hierover verschijnen op onze eigen SP website.

SP Opsterland roept haar leden dan ook op om met zoveel mogelijk mensen mee te gaan demonstreren en een vuist te maken tegen deze regering. Stop de afbraak van de zorg, genoeg is genoeg! De zorg is van ons allen! Red de Zorg.

Jolanda Geerling – van Overhagen

Gemeente Opsterland start met Sociale Vraagbaak

Binnenkort kunnen inwoners van Opsterland met
hun vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, begeleiding en gezinsrelaties naast de fysieke loketten, ook terecht via een digitaal loket “Vraagwijzer Opsterland.nl”. De hulpwijzer website is er voor om inwoners de plek te wijzen waar zij met hun vraag naartoe kunnen. Op dit moment wordt de site nog in een proefomgeving bekeken, en - o.a. door de Wmo- raad - van feedback voorzien. Doel hiervan is om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren en om de aangeboden informatie op juistheid te checken.
De feestelijke lancering van de site zal na de zomervakantie plaatsvinden.

Peuteropvang Opsterland

Timpaan kwam de afgelopen maanden in het Opsterlandse nieuws met de aankondiging van bezuinigingen in de peuteropvang in Opsterland. Maar liefst acht van de twaalf peuteropvangplaatsen zullen worden gesloten. Voor met name werkende ouders met kinderen een behoorlijke strop. Was er voorheen in elk dorp zo ongeveer wel een peuteropvang, dan is dat half augustus met de start van het nieuwe schooljaar heel wat anders. Ouders zullen nu hun kinderen in een ander dorp onder moeten gaan brengen als het even tegen zit. Via Timpaan kunt u alleen nog terecht in de grotere dorpen van Opsterland. In Gorredijk bij ‘t Prethuis of de Speeldoos, in Beetsterzwaag bij het Kwetternest en in Ureterp bij de Hummelterp.

Terwijl ik dit schrijf zijn zes peuteropvangen bezig om te onderzoeken of ze met een andere baas een doorstart kunnen maken of zelfstandig verder gaan met ondersteuning van dorp of gemeente. Voor

de Krobbedobbe in Friesche Palen en De Telle in Wijnjewouden is een nieuwe eigenaar gevonden. Ouders in deze plaatsen kunnen dan ook weer rustig ademhalen en zonder zorgen op vakantie. Voor de peuters in Bakkeveen, Langezwaag, Lippenhuizen,
Nij Beets, Terwispel en Tijnje wordt het zoeken naar een plek voor hun peuter en zal er gekeken moeten worden naar andere oplossingen, misschien wel buiten Timpaan om. De vraag is of dit zomaar gaat lukken! Zijn er wel genoeg peuteropvang mogelijkheden om alle peuters uit de eerder genoemde dorpen elders onder te kunnen brengen, of zitten die allemaal vol?

De tijd zal het leren!

Lukt het u niet om plaats voor uw kind te vinden omdat alles vol is? Laat het ons dan weten, dat kan op opsterland@sp.nl .

Jolanda Geerling - van Overhagen

AGENDA

Buurten in de Buurt in Jonkerslân.

Op donderdagavond 20 augustus trappen we na de zomervakantie voor het eerst weer af met Buurten in de Buurt en dat doen we in Jonkerslân. We komen dan bij u aan de deur om eens te kijken hoe het wonen is
in Jonkerslân? Natuurlijk kunnen we ook praten over bijvoorbeeld peuteropvang, zorg of vocht en schimmel overlast. Heeft u iets anders wat u dwars zit dan kan dat ook. Vanaf 19.00 uur lopen we in het dorp te Buurten en we zijn te herkennen aan onze rode SP kleding.

maandag 31 augustus 2015

Ledenvergadering SP Opsterland

Hoe laat: 20:00 tot 22:00

Waar: Dorpshuis ‘t Trefpunt, Hegedyk 38A in Luxwoude Op maandagavond 31 augustus heeft SP Opsterland haar eerste ledenvergadering na de zomervakantie waarvoor SP leden van harte worden uitgenodigd.

Tijdens deze ledenvergadering gaan we praten over wat er leeft in Opsterland. Hoever zijn we met het schrijven van stukken voor de afdelingskrant? Een extra vergadering plannen voor de opmaak van deze afdelingskrant en de vocht en schimmel problematiek. De agenda voor deze vergadering wordt een week voor de vergadering aan alle leden via email toegestuurd.

De ledenvergadering vindt plaats in dorpshuis ‘t Trefpunt, hegedyk 38 a, Luxwoude en begint om 20.00 uur en we proberen rond de klok van 22.00 uur de vergadering weer te sluiten.

Natuurlijk bent u als SP lid van harte welkom en staat de koffie voor u klaar.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier