h

Nieuwsbrief oktober 2015

11 oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015

De SP en vluchtelingen

De SP staat niet onwelwillend tegenover de komst van vluchtelingen in tegenstelling tot andere partijen. We hebben tenslotte niet voor niets de menselijke maat hoog in het vaandel staan met onze kern- waarden ‘Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit.’ We sluiten echter onze ogen niet voor de angst en onvrede die in Nederland heerst. Mensen voelen zich achtergesteld en terecht. Maar om zoals Wilders doet de schuld bij de vluchtelingen leggen, door haat en onvrede te kweken en leugens te verspreiden gaat te ver, veel te ver.

Een van die leugens gaat over de wachtlijsten voor een huurwoning. Door de komst van de vluchtelingen zouden er geen sociale huurwonin- gen meer beschikbaar zijn, voor de mensen met een kleine portemon- nee. Beweerd wordt, dat die woningen naar alle vluchtelingen zouden

gaan. De wachttijd om een woning te krijgen zou gaan groeien door de komst van de vluchtelingen. Zomaar twee redenen die genoemd worden. Redenen, die ook zo weerlegd kunnen worden.

Door de verhuurdersbelasting die Rutte 1 heeft ingevoerd, zijn er in Nederland minder woningen gebouwd dan in andere jaren. Woning- bouworganisaties beweren dat ze door het invoeren van de verhuur- dersbelasting geen geld meer hebben om voldoende nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast gaf Rutte 1 toestemming aan woningbouworga- nisaties om sociale huurwoningen te verkopen, waarna die woningen massaal verkocht werden en het aantal sociale huurwoningen dras- tisch afnam. De grootste redenen voor de lange wachtlijsten die er zijn om een sociale huurwoning toegewezen te krijgen. En ene meneer Wilders was met zijn partij coalitie partner in Rutte 1 samen met het CDA.

Jarenlange onvrede over het regeringsbeleid worden nu als redenen genoemd om haat en nijd te zaaien, over de ruggen van mensen die hun land ontvlucht zijn om te voorkomen dat ze gedood worden. Zou ik in die situatie leven, dan zou ik waarschijnlijk precies hetzelfde doen. En u, wat zou u doen in die situatie?

Misschien een goede gelegenheid om er bij Rutte 2 op aan te dringen te investeren in de bouw van sociale huurwoningen. Daar wordt niet alleen de woningnood mee opgelost, maar krijgt ook de werkgelegen- heid een flinke oppepper. Kortom twee vliegen in een klap.

Als laatste dit, laat u niet beïnvloeden door de leugens die er verspreid worden, maar ga zelf op zoek naar de waarheid. Er is veel te lezen over wat waar is en wat niet waar is. Laat een vluchteling niet de dupe worden van de leugens die verspreid worden.

Einde vochtoverlast en zwarte schimmel in zicht.

21-09-2015 • Een delegatie van bewoners en bestuursleden van SP Opsterland is op gesprek geweest bij woningbouwcorporatie Elkien. Aan het begin van dit gesprek werd er een zwartboek vochtoverlast en zwarte schimmel overhandigd . Ludiek was het doosje gezonde eiken- champignons wat aan het geheel was toegevoegd. Niet alle schimmels zijn ongezond!

Na het overhandigen van het zwartboek zijn alle partijen in gesprek gegaan, met de positieve insteek om van de problemen af te komen. Tijdens het gesprek zijn alle woningen van de bewoners die aan de actie deelnemen ter sprake gekomen en hebben we gekeken wat er het beste kon gebeuren.

Omdat bij veel woningen de vochtoverlast en zwarte schimmel al een jarenlang probleem zijn, gaat er een onderzoek komen naar de oorzaak van de klachten. Ook Elkien wil weten wat er aan de hand is en is bereid daar een onafhankelijk bedrijf voor in te huren. Er zijn een drie- tal bedrijven genoemd waar de bewoners samen met SP Opsterland uit mogen kiezen. Elkien toont hiermee haar goede wil. De uitkomsten van deze onderzoeken zullen meegenomen worden in verder overleg over hoe de problemen definitief op te lossen.

Foto: SP

Bewoners aanwezig bij dit gesprek waren blij en opgelucht. Eindelijk wordt er naar ze geluisterd en eindelijk is er zicht op een oplossing
en worden de klachten niet afgedaan met u ventileert niet voldoende en u stookt niet voldoende. SP Opsterland is tevreden over het open karakter van de onderhandelingen en heeft vertrouwen in het vervolg van het traject. Doel was en is het oplossen van de vochtoverlast en zwarte schimmel en een einde maken aan de ongezonde leefsituatie. De eerste stap is genomen en er zijn duidelijke afspraken. SP Opster- land gaat de bewoners die niet bij het gesprek aanwezig waren infor- meren over wat er is besproken. Samen met de bewoners gaan we dit traject afmaken en houden tot het eind toe een vinger aan de pols.

Voor deze mensen is de oplossing van hun problemen dus dichtbij. Voor alle andere mensen in Opsterland met vochtproblemen en zwarte schimmel zeggen we ‘Het kan wel!’. En u kunt nog steeds meedoen. Want een ding is zeker, wij realiseren ons dat de huurders die nu mee- doen slechts het topje van de ijsberg zijn.

Huur ik te duur?

Per 1 oktober van dit jaar is er een nieuw woningwaarderingsstelsel (WWS). Voor een aantal mensen kan dit positieve gevolgen hebben voor de huur die ze betalen. De huur van de woningen zal op een andere manier berekend gaan worden.

De hoogte van de huur gaat nu voor 25% bepaald worden, door het bedrag waar uw woning voor getaxeerd is op de waarde onroerende

zaken ( WOZ)terug te vinden op uw gemeentelijke WOZ belasting. Huurders betalen geen WOZ belasting meer, wilt u weten waarvoor uw huurwoning is getaxeerd neem dan even contact op met de Gemeente Opsterland. De gemeente taxeert uw woning, dus weet wat uw woning waard is. Naast de punten die verkregen worden door een berekening, zie verder, krijg je nog punten voor de onderstaande onderdelen, die al langer gebruikt worden voor het bepalen van de huurprijs van uw woning.

Oppervlakte van vertrekken

1. Oppervlakte overige ruimten 2. Verwarming
3. Energieprestatie
4. Keuken

5. Sanitair

6. Woonvoorzieningen voor gehandicapten 7. Privé-buitenruimten
8. Punten voor de WOZ-waarde
9. Bijzondere voorzieningen.

Voorheen kreeg je ook nog punten voor de woonvorm, woonomgeving en schaarste in aanbod, deze punten komen nu te vervallen. Daarnaast wordt de prijs per WWS-punt met 3,8% verlaagd.

Berekening van het aantal punten voor de WOZ-waarde
Het aantal punten voor de WOZ in het WWS moet worden berekend volgens de volgende methode. Er wordt één punt wordt toegekend voor:

- elke € 7.900,00 van de WOZ-waarde; en (€ 7.900,00 wordt elk jaar opnieuw vastgesteld) - elke € 120,00 van de WOZ-waarde per m2. (€ 120,00 wordt elk jaar opnieuw vastgesteld)

De kerngetallen worden jaarlijks aangepast aan de hand van de algemene wijzigingen van de WOZ-waarde.

Ze worden elk jaar op 1 juli opnieuw vastgesteld.
Voor een woning van 70 m2 met een WOZ-waarde van € 150.000,00 levert dat de volgende berekening op:

WOZ-waarde € 150.000 : € 7.900,00
WOZ-waarde € 150.000 : oppervlakte 70 m2 = € 2.142,86 per m2 WOZ-waarde per m2 € 2.142,86 : € 120,00

Totaal Na afronding:

= 18,99 punten

= 17,86 punten = 36, 85 punten

37 punten

Het loont dus de moeite om uw huurprijs opnieuw uit te rekenen. Bij de huurcommissie www.huurcommissie.nl kunt u een berekeningsformulier vinden, die u helpt met het berekenen van uw huurprijs. Daarnaast is uw verhuurder in het bezit van een woningwaardering van uw woning betreffende de punten een t/m 9 hierboven genoemd.

Reactie toevoegen

U bent hier