h

Nieuwsbrief september 2015

11 oktober 2015

Nieuwsbrief september 2015

Foto: SP
Het Keukentafelgesprek

Als je tegenwoordig hulp nodig hebt voor je huishoudelijke verzorging komt er iemand van de gemeente bij je thuis voor een “keukentafelgesprek”. Hiervan wordt een verslagje gemaakt en er wordt advies gegeven aan de gemeente in hoeverre je hulp of zorg nodig hebt en kunt krijgen. Via via ben ik in het bezit gekomen van een officieel verslag van een keukentafelgesprek. Onderstaand verhaal is authentiek, waar gebeurd en letterlijk overgenomen.

Foto: SP

 

Aandoeningen/beperkingen:

Fysieke beperkingen: Cliënt heeft rugproblemen, loopt met een stok. Dit komt door ouderdom, cliënt is 95 jaar oud. Evenwichtsproblemen en moet ’s morgens even op gang komen. Gaat niet allemaal meer zo soepel.

Cognitieve beperkingen: Door ouderdom vergeetachtig. Vergeet bijvoorbeeld een afspraak of weet het niet meer zo goed en dan opeens schiet het hem weer te binnen. Maar gevaarlijker is dat hij ook soms eten opzet en dan in de stoel in slaap valt. Vergeet dan het eten. Een oplettende buurvrouw merkte dit door de geuren uit de afzuigkap.

Gedragsproblemen: Niet geconstateerd.
Specifieke visuele beperkingen: Door ouderdom slechtziend. Maar cliënt ziet met 1 oog erg weinig en

heeft naast zijn bril ook een vergrootglas nodig om te zien. Dit is niet meer te verbeteren.

Conclusie/Motivatie

De huishoudelijke hulp wordt met ingang van 1 juli 2015 beëindigd. Uit onderzoek tijdens het keukentafelgesprek blijkt dat cliënt beschikt over regievermogen en daarom in staat wordt geacht het eenvoudige schoonmaakwerk zelf te regelen. Cliënt regelen het eenvoudige schoonmaakwerk met zijn omgeving.

Heb je binnenkort een “keukentafel gesprek” zorg er dan voor dat je een vertrouwd iemand bij je hebt. Maak zelf ook een verslag van het gesprek en als je het niet eens bent met de conclusie trek dan aan de bel. Maak bezwaar bij de gemeente en zoek hulp om toch de zorg te krijgen die je nodig hebt!

Met sociale groet, SP Otje

Een icoon vertrekt

Foto: SP

Het zat er aan te komen, maar het gaat nu echt
gebeuren: Jan Marijnissen stapt op als voorzitter
van de SP. Gemengde gevoelens bekruipen me.
Jan heeft ongelooflijk veel betekent voor de SP.
Er zijn er niet veel die zijn prestaties kunnen evenaren. Voor iedereen die zich afvraagt wat er mis is met het neoliberalisme blijft zijn boek “Tegenstemmen” verplichte lectuur.

Toch is er ook een schaduwkant. De SP trekt van oudsher mensen die een neiging hebben naar anarchie. Voor zover die neiging voortkomt uit individualisme moeten we er waakzaam tegen zijn. Maar als die neiging samenhangt met de keuze voor fundamentele maatschappijkritiek moeten we er zuinig op zijn. Jan Marijnissen is een man die soms hardhandig kon optreden tegen deze anarchistische neigingen. In een recent interview in Trouw noemt hij het ultrademocratisme en spreekt hij er afkeurend over. Zo gooide hij soms het kind met het badwater weg.

Op 28 november moet het congres een opvolger kiezen. Er zijn twee kandidaten: Sharon Gesthuizen en Ron Meyer. Sharon zit
al een tijd in de Tweede Kamer en heeft naam gemaakt met haar acties voor het MKB en voor vluchtelingen. Ron is gemeenteraads- lid in Heerlen en de drijvende kracht achter menige vakbondsactie. Inmiddels heeft het Partijbestuur zijn voorkeur uitgesproken voor Ron Meyer. Ik vind dat een gemiste kans. Ik had liever gezien dat het congres de vrije keus had gehad. Beide kandidaten hebben een aanmerkelijke staat van dienst en zijn op basis daarvan ook beiden geschikt.

Foto: SP

Sharon heeft het voordeel dat ze landelijk actief was en de listen en lagen van Den Haag kent.
Ron heeft zich bewezen als actievoerder en organisator. Wie heb je het liefst aan het roer? Maar er is nog een andere overweging. Als je kijkt naar het ledenbestand van de SP, dan zijn vrouwen ruim in de meerderheid. Na de provinciale verkiezingen heeft de SP in zes provincies acht gedeputeerden mogen aanwijzen. Onder hen is maar één vrouw. De verhoudingen liggen wat dat betreft behoorlijk scheef binnen onze partij. Daarom pleit ik voor het op coalitievorming gerichte beleid van Sharon, in plaats van de op actie gerichte insteek van Ron. Maar we kunnen er zelf een oordeel over vellen als ze op
6 oktober samen in Groningen debatteren in het Groninger Forum aan het Heereplein vanaf 19.30 uur.

Jacob van der Hoek

Ban nieuws

--Een mevrouw heeft van haar gemeente een boete gekregen van € 38.000 omdat ze 4 kittens heeft verkocht voor in totaal € 850,--. Omdat de kosten (dekkosten, dierenarts, voeding etc.) ongeveer gelijk waren aan het verko opbedrag heeft ze dit niet gemeld bij de Sociale Dienst.

-- In 1 jaar tijd worden in Nederland 77 miljoen maaltijden weggegooid. Hierbij is niet gekeken naar keukenafval van particulieren. Het gaat alleen om restaurants, instellingen enz. Als je uit eten gaat en je laat veel staan vraag dan of je het mee kunt nemen, in Amerika is dit al heel gebruikelijk!

Reactie toevoegen

U bent hier