h

We gaan het doen!

29 november 2015

We gaan het doen!

Foto: Rob Burger / Rob Burger

Afgelopen zaterdag 28 november vond het XXI ste SP congres plaats in Maarssen.

Tijdens dit congres werd er naast het kiezen van het partijbestuur en het afscheid van Jan Marijnissen gepraat over de koers van de partij de komende jaren. Onder de naam 'We gaan het doen!' is een nota geschreven waar SP afdelingen vanaf mei dit jaar over hebben kunnen praten. Stukken die gingen over de staat van de partij en hoe zien wij de toekomst. Vanuit de afdelingen kwamen er 237 amendementen en 19 moties over het stuk binnen, wat resulteerde in een nota van wijzigingen.

Gedurende dit congres hebben we over deze nota van wijzigingen gepraat en gestemd.  Noemenswaardig was het amendement 163, dit amendement werd na inbrenging ondersteund door 43 afdelingen, maar werd in eerste instantie toch afgewezen. Ook na de eerste termijn stond het licht nog niet op groen, bij de tweede termijn werd de congrescommissie over de drempel getrokken, wat resulteerde in gejuich en applaus.

Foto: SP

Er komt een duidelijk standpunt van de SP betreffende het bed, bad en brood beginsel van de SP. Daarnaast is er duidelijk uitgesproken dat we niet gaan regeren met de PVV. Dit gaat tegen onze meetlat van Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit in. 

Een op het laatst ingediende motie van Renske Leijten werd onder luid applaus aangenomen.

Motie 19 van Renske Leijten.
Constaterende dat de huishoudelijke verzorging en de thuiszorg wordt uitgekleed en dat dit ten koste gaat van:
  • -ouderen en mensen met een beperking omdat zij gekort worden op hulp en telkens weer geconfronteerd worden met nieuwe onbekende hulpverleners;

  • -thuiszorgmedewerkers die keer op keer kunnen kiezen tussen loon inleveren, slechtere arbeidsvoorwaarden of ontslag;

  • constaterende dat de marktwerking in de thuiszorg plus de enorme Rijksbezuiniging leiden tot uitholling van de zorg voor kwetsbare mensen en van professionaliteit van een eerbaar beroep;

  • van mening dat huishoudelijke verzorging voor ouderen en mensen met een beperking van essentieel belang is om zelfstandig thuis te kunnen wonen;

roept de SP de regering op voorgoed een einde te maken aan de bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging en de kaalslag te stoppen.

Tussen alle congresonderdelen door waren er optredens van Jan Rot en een grandioze uitvoering van ROOD "De Miserabellen op de barricade".  Zodra hier goede beelden van zijn dan zullen we de link onder dit bericht plaatsen, want ik wil u dat niet onthouden.

Foto: Jolanda Geerling - van Overhagen / Jolanda Geerling - van Overhagen

Reactie toevoegen

U bent hier