h

SP doet onderzoek onder bevolking Langezwaag.

29 februari 2016

SP doet onderzoek onder bevolking Langezwaag.

Foto: Dimph van Ruth / Dimph van Ruth

Met het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen en het daardoor teruglopen van de gasvoorraad wordt er gekeken naar alternatieven voor het verlies aan gaswinning. Dat hierbij met name gekeken wordt naar Friesland en het noorden van Drenthe is niet zo vreemd. Zowel in Friesland als in Drenthe liggen verschillende kleine gasbellen waar miljarden kubieke meter gas uit gewonnen kunnen worden.

 

Voor Friesland houdt dat in dat gasbellen waar nog geen winput is, daar wordt nu een vergunning voor gevraagd. Plaatsen die daarvoor in aanmerking komen zijn Nij Beets en Hoornsterzwaag. Op de plaatsen waar al gaswinning is daar wordt het nu zo snel mogelijk uit de grond gehaald. Zo ook Vermilion, die een boorplaats heeft tussen Langezwaag en De Knipe in, daar komt een tweede boorput om het gas sneller te winnen. Op verzoek van SP Fryslân houden de SP afdelingen Opsterland en Heerenveen een onderzoek onder de bewoners van Langezwaag. Luxwoude en De Knipe, om eens te kijken hoe de inwoners van die drie dorpen denken over de snellere gaswinning in hun omgeving. Plaatselijk Belang en de Christen Unie wisten al te vertellen dat het intensiveren van de gaswinning niet speelde in Langezwaag! Dus voor SP Opsterland en SP Heerenveen een goede reden om daar te beginnen.

Zaterdag 27 februari staan 11 enthousiaste SP ers klaar om bij de deuren langs te gaan. De inwoners van Langezwaag zijn verrast en vinden het fijn dat er een politieke partij is, die komt kijken hoe het leeft in Langezwaag. De mensen die thuis waren wilden over het algemeen wel meewerken, een enkeling zei nee.

Foto: Dimph van Ruth / Dimph van Ruth

In twee uur tijd hebben we 69 huishoudens naar hun mening gevraagd. Een mening die bijna gelijkelijk verdeeld is. Op de vraag of mensen zich zorgen maken over het feit dat er meer geboord gaat worden zei 43% ja en 45% nee en gaf 12% aan neutraal te staan in zijn/haar mening. Op de vraag of mensen voor of tegen een tweede boorput zijn, zei 16% voor te zijn, 49% tegen, 9% was neutraal, 12% heeft geen mening, 7% weet het niet en de laatste 7% wil graag meer informatie. Een aantal mensen wist ons te vertellen dat de boorput al gegraven is. Voor ons iets om na te gaan!

 

Verder gaven de mensen aan meer informatie te willen over wat ze kunnen verwachten. Ze hebben geen idee wat ze kunnen verwachten aan verzakking of aan woningschade, het merendeel houdt dan ook zijn/haar hart vast en wil geen Groningse toestanden.

 

Wat dit onderzoek in ieder geval heeft aangetoond is dat de toename van gaswinning en het graven van een tweede boorput wel degelijk leeft in Langezwaag, dit in tegenstelling tot wat er door Plaatselijk Belang en Christen Unie Opsterland wordt beweerd.

Zaterdag 5 maart 2016 van 14.00 tot 16.00 uur is de SP in de Knipe om de inwoners te vragen naar hun mening.

 

Reactie toevoegen

U bent hier