h

Uitslag enquête onderzoek gaswinning De Knipe

17 maart 2016

Uitslag enquête onderzoek gaswinning De Knipe

Er zijn in De Knipe 59 huishoudens bezocht.

1  Bent u op de hoogte van het feit dat Vermillion een tweede put wil gaan boren        op     de gas-win locatie bij Langezwaag *
    0 Ja                           33 huishoudens, 56%
    0 Nee                       26 huishoudens, 44%

2  Maakt u zich zorgen over het feit dat er meer geboord gaat worden?
    0 Ja                        32 huishoudens, 54%
    0 Nee                     22 huishoudens, 37%
    0 Nog niet               5 huishoudens,   9%

3  Heeft u al schade door gasboringen uit de eerste boorput?
    0 Ja            3 huishoudens,   5% (scheuren in de muur)
    0 Nee       53 huishoudens, 90%
    0 Geen idee   3 huishoudens,   5%

4  Heeft u al last van grondverzakking door de gaswinning?
    0 Ja                           1 huishoudens,   2%
    0 Nee                     54 huishoudens, 92%
    0 Geen idee            4 huishoudens,   6%

5  Bent u voor of tegen een tweede gasboorput in Langezwaag?
    0 Voor                     4 huishoudens,   6%
    0 Tegen                38 huishoudens, 65%
    0 Geen mening   17 huishoudens, 29%
    
6  Wist u dat de Gemeente Opsterland bezwaar heeft gemaakt tegen de boring           van deze tweede put?
    0 Ja                      14 huishoudens, 24%
    0 Nee                   45 huishoudens, 76%

7  Heeft u een koopwoning of een huurwoning?
    0 Koopwoning   59 huishoudens, 100%
    0 Huurwoning     0 huishoudens        0%

8 Wilt u verder nog iets kwijt?
 
  0 Nee                  43 huishoudens, 73%
  0 Ja                     16 huishoudens, 27%

Bewoners gaven de volgende dingen nog aan ons mee:

 • 7 huishoudens willen dat er meer geïnvesteerd wordt in alternatieve energie. Waarvan 1 huishouden tipte dat we waterkrachtenergie uit Noorwegen moesten importeren.
 • 1 huishouden vond dat Heerenveen zich er gemakkelijk vanaf  maakt.
 • 4 huishoudens willen meer informatie willen.
 • 1 huishouden wil geen windmolens in de buurt hebben.
 • 1 huishouden denkt schade te hebben door zwaar verkeer zoals    bussen en vrachtwagens.
 • Meerdere huishoudens klaagden over het lawaai van het vrachtverkeer.
 • 1 huishouden had last van lawaai van gaswinning en drukke        vliegroute.
 • 1 huishouden hoopt dat de tweede put niet doorgaat.

Aanvullingen op vraag 5:

 • Mee delen in de opbrengst zou de pijn verzachten.
 • Het liefst wil iemand dat er gestopt wordt met boren, maar realiseert zich ook dat je afhankelijk bent bij gebrek aan alternatieven.
 • 1 huishouden gaf aan 1 put is voldoende niet meer.
 • 3 huishoudens willen goeie informatie en duidelijke afspraken, zodat er iets op papier staat als het mis gaat.

  

Reactie toevoegen

U bent hier