h

Uitslag enquête onderzoek gaswinning Langezwaag.

17 maart 2016

Uitslag enquête onderzoek gaswinning Langezwaag.

Er zijn 69 huishoudens bezocht.

1  Bent u op de hoogte van het feit dat Vermillion een tweede put wil gaan boren        op     de gas-win locatie bij Langezwaag *
    0 Ja                                58 huishoudens, 84%
    0 Nee                             11 huishoudens, 16%

2  Maakt u zich zorgen over het feit dat er meer geboord gaat worden?
    0 Ja                                30 huishoudens, 43%
    0 Nee                             31 huishoudens, 45%
    0 Neutraal                       8 huishoudens, 12%

3  Heeft u al schade door gasboringen uit de eerste boorput?
    0 Ja                                  2 huishoudens,   3%
    0 Nee                            64 huishoudens, 93%
    0 Weet niet                    3 huishoudens,   4%

4  Heeft u al last van grondverzakking door de gaswinning?
    0 Ja                                 4 huishoudens,   6%
    0 Nee                           62 huishoudens, 89%
    0 Weet niet                   3 huishoudens,   5%

5  Bent u voor of tegen een tweede gasboorput in Langezwaag?
    0 Voor                         11 huishoudens, 16%
    0 Tegen                      34 huishoudens, 49%
    0 Neutraal                    6 huishoudens,    9%
    0 Geen mening           8 huishoudens,  12%
    0 Weet niet                  5 huishoudens,    7%
    0 meer informatie      5 huishoudens,    7%

6  Wist u dat de Gemeente Opsterland bezwaar heeft gemaakt tegen de boring           van deze tweede put?
    0 Ja                           42 huishoudens, 61%
    0 Nee                       27 huishoudens, 39%

7  Heeft u een koopwoning of een huurwoning?
    0 Koopwoning        56 huishoudens, 81%
    0 Huurwoning        13 huishoudens, 19%

8 Wilt u verder nog iets kwijt?
 
  0 Nee                       52 huishoudens, 75%
  0 Ja                          17 huishoudens, 25%

Bewoners gaven de volgende dingen nog aan ons mee:

  • Er zou meer geinvesteerd moeten worden in alternatieve energie.
  • Er zou meer inspraak moeten zijn voor de gewone mensen.
  • Veel mensen willen graag op de hoogte gehouden worden of meer informatie willen.Die vraag kregen we bij 10 huishoudens.
  • Wat is de voorspelling aan grondverzakkingen en schade?
  • De Gemeente Opsterland heeft geen goede Ruimtelijke Ordening op Langezwaag.
  • Zwaar verkeer zoals bussen en vrachtwagens zijn nu de boosdoener betreffende grondverzakkingen.
  • Duidelijke informatie over gevolg en consequentie daarvan.

Reactie toevoegen

U bent hier