h

Aanvraag proefboring gas bij Nij Beets

21 augustus 2016

Aanvraag proefboring gas bij Nij Beets

Foto: Marten de Wind / Marten de Wind

Vlak achter een van de weinige Petgaten die er nog over zijn van de turfwinning in en rond Nij Beets wil Vermilion proefboringen gaan doen naar gas.

Met het terugdraaien van de hoeveelheid gas die er gewonnen wordt in Groningen, zijn alle kleine gasbellen in Friesland ineens ontzettend interessant geworden. Daar al waar gas wordt gewonnen wordt het pompen geïntensiveerd en daar waar nog niet geboord wordt daar wil men proefboringen gaan doen. Nij Beets is een van de plaatsen die daarvoor in aanmerking komen.

Doordat op veel plaatsen in Friesland er plannen zijn voor proefboringen of het winnen van gas intensiveren, is er onder initiatief van SP Fryslân een actiegroep in het leven geroepen Laat Fryslân niet zakken, waar alle actiegroepen die strijden tegen gaswinning in Friesland zich hebben aangesloten. Ook SP Opsterland neemt deel aan deze actiegroep.

Inmiddels zijn een aantal mensen in Nij Beets bezig om te protesteren tegen de voorgenomen proefboringen door Vermillion. In hun zoektocht naar steun, kwamen ze ook bij SP Opsterland met het verzoek tot ondersteuning. SP Opsterland heeft zich uitgesproken tegen gaswinning en voor ondersteuning van deze actiegroep en heeft ze attent gemaakt op Laat Fryslân niet zakken.

Met gebundelde krachten willen we voorkomen dat er nabij Nij Beets op een perceel langs De Ripen geboord gaat worden naar gas.

Jolanda Geerling - van Overhagen

 

Reactie toevoegen

U bent hier