h

Het XXIV SP-Congres

20 januari 2020

Het XXIV SP-Congres

Het XXIV CONGRES VAN DE SOCIALISTISCHE PARTIJ:

Het 24ste landelijke partijcongres was op 14 december 2019 in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Henk v. Rijen en Mo Brak waren hier bij namens de SP Opsterland.

SP-congressen gaan over het wat, wie en hoe van onze partij.
Er werd afscheid genomen van de oude bestuursleden inclusief voorzitter en de nieuwgekozen bestuursleden werden verwelkomd.
Er werd gesproken en gestemd over voorstellen hoe we ons als SP beter kunnen organiseren.

We werden welkom geheten met een prachtig filmpje en een woordje van de makers.
‘Durf te dromen, durf te strijden, durf te winnen’ was de boodschap van het filmpje.
Daarna namen dagvoorzitters Mariska ten Heuw en Frank Futselaar– respectievelijk wethouder in Hengelo en Tweede Kamerlid – het over.
Zoals we gewend zijn bij de SP, kondigden zij een vol programma aan.

Er was speciale aandacht voor het afscheid van voorzitter Ron Meier en algemeen secretaris Lieke Smits, die afgelopen zomer al aangaven te stoppen in deze functie.
De nieuw gekozen voorzitter en algemeen secretaris zijn Jannie Visscher en Arnout Hoekstra.

Het stemmen over ruim honderd wijzigingsvoorstellen en moties betreffende het congresstuk bezorgde ons een lamme arm, maar gelukkig ging het vrij vlot.
Hoewel alle voorstellen vooraf nauwgezet zijn voorzien van een stemadvies van de congrescommissie, slaagden sommige sprekers er tijdens het congres in om de commissie op andere gedachten te brengen.

Het congres werd traditiegetrouw afgesloten met een speech van de voorzitter van de SP-fractie in de Tweede Kamer, Lilian Marijnissen.
De speech is terug te zien via sp.nl/XXIVcongres .
Haar opkomstmuziekje was Bella Ciao, haar conclusie: Er komen andere tijden. Mooie tijden om socialist te zijn!

 

Reactie toevoegen

U bent hier