h

Groei en welvaart eerlijk verdelen

8 april 2020

Groei en welvaart eerlijk verdelen

We willen armoede uitbannen en tweedeling bestrijden.
We staan voor eerlijk werk voor een fatsoenlijk salaris.
Ook ondersteunen we het midden- en kleinbedrijf.
Het minimumloon wordt verhoogd, zodat er geen werkende armen meer zijn. Wie werkloos of arbeidsongeschikt wordt krijgt de steun die nodig is.

Op https://sp.nl/thema/werk-en-inkomen vind u een concrete uitwerking, hier een paar punten:

. Iedereen naar vermogen meedoen in de maatschappij.
. Eerlijk delen; leefbaar inkomen voor iedereen. We laten niemand  
  vallen!
. Goed zorgen voor degenen die niet of minder werken kunnen
. Zorgpremies inkomensafhankelijk, kinderbijslag afgetopt bij een 
  huishoudinkomen van 73.000
. De uitkeringen van politici gelijkstellen met die van werknemers. Het
  wachtgeld meer in overeenstemming met hoogte en duur van de 
  WW. Ook politici moeten een sollicitatieplicht hebben.
. Binnen bedrijven alle werknemers onder de CAO's brengen, zodat er
  een koppeling komt tussen de hoogste en laagste inkomens. CAO,s
  blijven algemeen verbindend. De ondernemingsraad krijgt een
  instemmingsrecht over de topsalarissen in het bedrijf.

Sta op en laat je stem horen! Stem SP!
Voor meer informatie & lidmaatschap: Opsterland@SP.nl
 

 

Reactie toevoegen

U bent hier