h

Samenleven, op menselijke maat

8 april 2020

Samenleven, op menselijke maat

We knokken voor betaalbare woningen, beter onderhoud en goede voorzieningen.
Woningcorporaties zouden eigendom moeten zijn van de huurders.
In 6 jaar tijd zijn sociale huurwoningen bijna 30% duurder geworden, waardoor meer dan een half miljoen mensen moeite heeft om de huur te betalen. Huurders krijgen daarom een huurverlaging.
Toekomstige huurverhogingen van sociale huurwoningen beperken we tot de inflatie. Ook in de particuliere sector leggen we de huren aan banden. Op de huurtoeslag gaan we niet bezuinigen, zo voorkomen we dat nog meer mensen de huur niet meer kunnen betalen.
Zie https://sp.nl/thema/wonen voor de concrete uitwerking en voorstellen over buurten, huren en kopen.
Enige aandachtspunten:

. Dakloosheid
. Investering in energiebesparing en duurzaamheid
. Verrommeling van landschap tegengaan
. Huren en huurverlaging
. Ander systeem van hypotheekrenteaftrek
. Meer evenwicht tussen de Randstad en de regio
. Ouderen-en zorgwoningen
. Stop de woningnood, meer sociale huurwoningen.
. Geen bezuiniging op huurtoeslag
. Investeren in de leefbaarheid van wijken
. Meer zeggenschap voor huurders

Sta op en laat je stem horen! Stem SP!
Voor meer informatie & lidmaatschap: Opsterland@SP.nl
 

 

Reactie toevoegen

U bent hier