h

Nieuwsbrief SPotje

18 januari 2022

Nieuwsbrief SPotje

                                              

Afbeelding met tekst, illustratie</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving  

Nieuwbrief SP Opsterland

Hallo allemaal,
Het bestuur van SP Opsterland wenst jullie een heel mooi en strijdbaar 2022!
In dit nieuwe jaar is de SP Opsterland met frisse moed aan de slag gegaan. 
Zo blazen we o.a. onze Nieuwsbrief Spotje weer nieuw leven in.
In Opsterland gaan we weer inspirerende bijeenkomsten organiseren voor al onze leden en sympathisanten.
De bijeenkomsten zullen 4 x per jaar plaatsvinden
De eerste is op donderdag 24 maart om 19.30 uur in de Skans in Gorredijk.
We hopen jou dan ook te kunnen verwelkomen!

Nog iets om naar uit te zien:
De SP familiedag op zaterdag 19 februari in dierentuin Burgers Zoo in Arnhem!
Dit in het kader van het 50jarig bestaan van de SP. Dan is ook de aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Laat maar even aan ons weten of je mee wilt.

SP Opsterland roept College en gemeenteraad op om burgers te ondersteunen.

Het College, de gemeenteraad en woningcorporaties lijken weg te kijken van de burgers die door de stijgende gas- en andere prijzen niet meer rond kunnen komen.
Deze inwoners zitten vaak maar net boven de armoedegrens en bezoeken al de voedselbank.
Wij voorzien een toename van zulke verborgen armoede.
We roepen gemeente en - raad op hier te hulp te schieten.
Maatregelen die ons hierbij voor ogen staan zijn:

* Verruim de (ook bijzondere) bijstandsregeling!

* Beding bij corporaties betere isolatie van hun sociale woningbestand!

* Hou, op weg naar een energie-neutraal Opsterland, rekening met de     
  draagkracht van burgers!

* Laat daarom bij deze transitie de gelden uit het Sociale Dossier bestemd       blijven voor sociale regelingen!
 

 Beschaving begint bij 14

 In de politiek is er een discussie gaande over het mogelijk verhogen van   het minimumloon naar 14 euro. Eigenlijk is het te gek dat daar heden ten   dage nog over gediscussieerd moet worden. Jan en alleman is er nu toch   wel van overtuigd dat dat de basis is om een fatsoenlijk bestaan van op te   bouwen. Als je in de vacaturebanken kijkt wat de uurlonen zijn, die     gemiddeld zo’n 10 euro bedragen bij vmbo/mbo vacatures, dan denk je, 
 die werkgevers leven nog in een tijd van ruim 20 jaar terug. Voor dat loon 
 gaan mensen niet meer werken.
 En dan zijn ze verbaasd dat er een groot personeelsverloop is!
 Het “nieuwe” kabinet wil een stapsgewijze verhoging van 7 ½ %, dat 
 vinden wij te weinig! 
Met de lasten en kosten die je tegenwoordig moet   
 opbrengen, is een minimum van 14 euro keihard  nodig.

Onderwijs weer op niveau

De SP strijdt altijd al voor de verheffing van de arbeiders. Niet alleen dat het  alle kinderen mogelijk moet worden gemaakt te gaan studeren, maar ook dat het onderwijzend personeel op VMBO/MBO meer gewaardeerd moet worden d.m.v. hogere lonen en dat arbeiders in loondienst meer moeten gaan verdienen. Juist door de verrechtsing in de maatschappij zijn de 
handzame beroepen jarenlang ondergewaardeerd geweest, waardoor er nu een enorm tekort 
is ontstaan. Niet iedereen wil of kan advocaat, politicus of piloot worden, maar steeds minder jongeren oriënteerden zich op vmbo/mbo omdat ze dachten dat zij er later te weinig mee zouden kunnen.
En nu zitten we met de gebakken peren, want er is werk genoeg maar veel te weinig arbeidskrachten. Denk aan de loodgieters, timmerlieden, elektriciens, dakdekkers, etc.
Zij verdienen straks meer dan de universitair opgeleiden, voor wie een tekort aan vacatures ontstaat.
De handzame beroepen zullen voorlopig niet uitsterven en het zijn eervolle banen waar je goed van kunt leven. Laten we dus het onderwijs voor deze beroepen weer haar “niveau “gunnen

Energiearmoede
550.000 huishoudens in Nederland kampen met energiearmoede (T.N.O. onderzoeksinstituut)
Het stempel ‘energiearmoede” ontstaat als een huishouden 13 tot 20% van zijn besteedbaar inkomen kwijt is aan de gas-en elektriciteitsrekening.
Ter vergelijking: in een gemiddelde woning wordt 5 % aan gas en elektriciteit uitgegeven.
Een harde kern van 250.000 blijkt extra kwetsbaar: zij hebben een laag inkomen én hoge energiekosten én een huis dat slecht geïsoleerd is.
Het gaat begrijpelijkerwijs veelal om mensen die leven van een bijstandsuitkering, een andere sociale uitkering of A.O.W.
Daarbij zijn 1 persoons huishoudens en éénouder gezinnen oververtegenwoordigd in de energiearmoede.
Dit is logisch: de algehele kosten van gas en licht zijn niet te verdelen over meerdere inkomens en drukken relatief zwaar op het besteedbaar budget. 140.000 huishoudens in Nederland zetten de kachel lager en douchen korter dan ze zouden willen, omdat ze anders de energierekening niet kunnen betalen.
Bron: RTL Nieuws

Wat opvalt is dat de problematiek naar verhouding vooral ervaren wordt in wijken en dorpen buiten de Randstad.
Zo telt Drachten bijna 600 huishoudens met verborgen energiearmoede.
De maatregelen die het kabinet op 15 okt. 2021 aankondigde om e.e.a. te compenseren, helpen deze huishoudens niet uit de brand.
Die maatregelen zijn er immers op gericht om de energierekening niet te laten stijgen, maar voor deze huishoudens is de rekening nu al onbetaalbaar.

Wat wel zou moeten helpen, is de 150 miljoen euro die het kabinet gemeentes wil geven om huizen mee te laten isoleren.
Veel gemeentes zetten hiervan ”energiecoaches” in om energiebesparende maatregelen te nemen bij mensen met lage inkomens en slecht geïsoleerde huizen, zoals het plaatsen van tochtstrips, brievenbusborstels, ledlampen en douchetimers.
Relatief eenvoudige ingrepen die weinig geld kosten, maar volgens de SP is dat dweilen met de kraan open.
Wat wel zou helpen is:
*   de (ook bijzondere) bijstandsregeling verruimen
*   de isolatie van sociale huurwoningen bedingen
*   op weg naar energie-neutraal Opsterland rekening te houden met de draagkracht van burgers en in ieder geval nooit gelden hiervoor inzetten uit het Sociale Dossier
     
Vriendelijke groeten van het bestuur.

Reactie toevoegen

U bent hier