h

Ledenbijeenkomst SP Opsterland

29 augustus 2023

Ledenbijeenkomst SP Opsterland

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de ledenbijeenkomst van SP Opsterland.
Deze bijeenkomst vindt plaats op: maandag 4 September a.s. om 20.00 uur ( inloop v.a. 19.30 uur) in MFC De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.

Programma:

Inloop met koffie en thee
Welkomstwoord van de voorzitter
Voorstelrondje en werkwijze bestuur SP Opsterland

Mededelingen:
-  ledengroei  in Opsterland
-  Prinsjesdagprotest 17 Sept.
-  landelijke verkiezingen 18 nov. (wat brengt e.e.a. met zich mee)

verkiezingsprogramma SP 2023:
- Op dinsdag 29 Augustus worden op SP net de conceptkandidatenlijst en het conceptverkiezingsprogramma voor de 2de Kamer verkiezingen gepubliceerd.
- Op zaterdag 2 September worden op SP net de eventuele tegenkandidaten gepubliceerd.
We wijzen jullie hierop, zodat jullie goed voorbereid naar de ledenvergadering kunnen komen.
-  afvaardiging Verkiezingscongres, jullie kunnen bepalen wie er vanuit het bestuur van SP Opsterland naar het congres gaat.

Gespreksonderwerpen:
-  samenwerking PvdA/GL (hoe denken wij hierover?)
-  armoede in Opsterland  (wat zijn onze ervaringen?)

Pauze met drankje en hapje

FNV documentaire “Over Leven”
Nabespreking documentaire

Toespraak van Lilian Marijnissen (digitaal)

Rondvraag

Wij hopen je op 4 September te mogen verwelkomen!

 

Reactie toevoegen

U bent hier