h
21 april 2015

Ledenvergadering maart 2015

Kort Verslag Bijeenkomst SP, afdeling Opsterland 30.03.‘15

Lees verder
21 april 2015

Verslag ledenvergadering februari 2015

Kort Verslag Bijeenkomst SP, afdeling Opsterland 23.02.‘15

Lees verder
21 april 2015

verslag ledenvergadering januari 2015

Kort Verslag Jaarvergadering SP, afdeling Opsterland 26.01.‘15

Lees verder
20 april 2015

Nieuwsbrief april 2015

Foto: SP
Na de verkiezingen

We hebben een prima campagne gevoerd dit jaar, met een schitterend resultaat: van drie naar vijf zetels in Provinciale Staten. Dat betekent dat we in de Staten nog zichtbaarder kunnen worden dan we al waren. De fractie heeft de eerste overleggen al weer achter de rug. Daarbij is een plan gemaakt met thema’s waaraan we het eerste jaar zullen gaan werken, door het schrijven van notities en het nemen van initiatieven. Over een tijdje zult u zeker meer van ons horen.

Lees verder
19 april 2015

Verslag regioconferentie Drachten

Foto: SP

Twee keer per jaar komen SP afdelingen bij elkaar op een regioconferentie om met elkaar van gedachten te wisselen over lopende acties en krijgt de staten fractie de gelegenheid om te vertellen wat ze hebben bereikt binnen de Provinciale Staten.

Lees verder
18 april 2015

Michiel Schrier kandidaat gedeputeerde.

Foto: SP

Op zaterdag 18 april hadden de SP afdelingen in Friesland een regioconferentie in Drachten. Tijdens die regioconferentie is Michiel Schrier naar voren geschoven als kandidaat gedeputeerde.
 

Lees verder
18 april 2015

Pieter Kraaima gekozen tot Regiovertegenwoordiger Friesland

Foto: SP

Op de Regioconferentie van SP Friesland hebben de SP leden Pieter Kraaima gekozen tot regiovertegenwoordiger van Friesland. Pieter is gekozen voor een periode van twee jaar.

Lees verder
29 maart 2015

Uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2015

Foto: SP

Stemaantallen

Lees verder
29 maart 2015

Meldingen Vochtoverlast

Foto: SP

Eind februari van dit jaar kregen we een verzoek tot hulp binnen. De hulpvraag gaat over vochtoverlast in huurwoningen in Nij Beets.

Lees verder
29 maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015

Foto: SP
NIEUWS UIT BRUSSEL!

In het Europese parlement hebben ze weer iets bedacht. 340 Europese ambtenaren gaan met de leeftijd van 50 jaar met pensioen!
Het te ontvangen pensioen bedraagt 9.000 Euro per maand. U leest het goed, het is geen drukfout, een negen met drie nullen per maand! De reden van pensionering is dat deze functionarissen ruimte moeten maken voor ambtenaren uit de nieuwere lidstaten zoals Polen, Malta en Estland. Als ik, als tomaat, een broek aanhad zou die nu afzakken! Onder-tussen moeten wij allemaal inleveren, onze ouderen worden gekort op hun pensioentje en krij- gen onvoldoende zorg, de huren gaan met spron- gen omhoog en steeds meer mensen krijgen finan- ciële problemen.

Lees verder

Pagina's