h

Nieuws uit 2020

8 april 2020

Samenleven, op menselijke maat

We knokken voor betaalbare woningen, beter onderhoud en goede voorzieningen.
Woningcorporaties zouden eigendom moeten zijn van de huurders.
In 6 jaar tijd zijn sociale huurwoningen bijna 30% duurder geworden, waardoor meer dan een half miljoen mensen moeite heeft om de huur te betalen. Huurders krijgen daarom een huurverlaging.
Toekomstige huurverhogingen van sociale huurwoningen beperken we tot de inflatie. Ook in de particuliere sector leggen we de huren aan banden. Op de huurtoeslag gaan we niet bezuinigen, zo voorkomen we dat nog meer mensen de huur niet meer kunnen betalen.
Zie https://www.sp.nl/thema/wonen voor de concrete uitwerking en voorstellen over buurten, huren en kopen.
Enige aandachtspunten:

Lees verder
8 april 2020

Groei en welvaart eerlijk verdelen

We willen armoede uitbannen en tweedeling bestrijden.
We staan voor eerlijk werk voor een fatsoenlijk salaris.
Ook ondersteunen we het midden- en kleinbedrijf.
Het minimumloon wordt verhoogd, zodat er geen werkende armen meer zijn. Wie werkloos of arbeidsongeschikt wordt krijgt de steun die nodig is.

Lees verder
8 april 2020

Goede zorg,hulp en kansen voor wie dat nodig heeft

Als het aan de SP ligt gaat het Nederlandse zorgstelsel flink op de schop. De zorg is geen markt. De SP wil het eigen risico afchaffen en een Nationaal ZorgFonds invoeren. De zorgverzekeraars hebben we dan niet meer nodig. De tandarts, fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg komen voor iedereen in het basispakket.
Niet concurrentie en winstbejag, maar gezondheid van mensen en aandacht voor patiënten hoort centraal te staan.
Ook de ouderenzorg kan stukken beter.
Zie https://www.sp.nl/thema/zorg-welzijn-en-sport voor een verdere uitwerking van de SPstandpunten hierover

Lees verder
20 januari 2020

Het XXIV SP-Congres

Het XXIV CONGRES VAN DE SOCIALISTISCHE PARTIJ:

Lees verder

Nieuws per jaar

U bent hier