h

SP conceptverkiezingsprogramma besproken tijdens regioconferentie in Groningen.

31 oktober 2016

SP conceptverkiezingsprogramma besproken tijdens regioconferentie in Groningen.

Foto: Jolanda Geerling - van Overhagen / Jolanda Geerling - van Overhagen

Zaterdag 29 oktober werd er in Groningen door de SP afdelingen in Friesland en Groningen gepraat over het concept verkiezingsprogramma NU WIJ!!

NU WIJ!! is de verkiezingsslogan voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Waarbij het NU WIJ!! slaat op de steeds groter wordende tweedeling arm en rijk in Nederland. Daar waar 80% van de Nederlanders al jaren alleen maar aan het inleveren is, daar zijn 20% van de Nederlanders er alleen maar op vooruit gegaan. Dat kan anders en dat moet anders.

Foto: Jolanda Geerling - van Overhagen / Jolanda Geerling - van Overhagen

Een kleine 100 SP bestuursleden vanuit de beide provincies hadden de resultaten bij zich van eerder gehouden bijzondere ledenvergaderingen van alle afdelingen, die vallen onder Friesland en Groningen.

Dit resulteerde in heel veel aanvullingen, vragen en opmerkingen op het conceptverkiezingsprogramma en de concept kandidatenlijst.

Alles wat er deze zaterdag besproken is wordt meegenomen naar de programmacommissie en wordt daar gewikt en gewogen. Is het een aanvulling of versterking van de tekst zoals die er nu staat, dan wordt het concept verkiezingsprogramma aangepast en krijgen we eind van november een tweede concept waar we in de afdelingen dan weer over gaan praten.

Uiteindelijk resulteert dit in nieuwe op- en aanmerkingen, die dan resulteren in moties en amendementen  en deze moties en amendementen worden dat weer behandeld op het eerstvolgende SP congres op 14 januari 2017.

Zo komen we tot een democratisch verkiezingsprogramma waar SP leden over meegepraat en meegedacht hebben.

Foto: Jolanda Geerling - van Overhagen / Jolanda Geerling - van Overhagen

 

Reactie toevoegen

U bent hier