h
22 november 2014

Hoeveel zijn de ouderen ons waard?

 Renske Leijten

Lees verder

Buurten in de Buurt in Ureterp

Donderdag 6 november gaat SP Opsterland weer Buurten in de Buurt.

Vanaf 16.00 uur kunt u ons in Ureterp tegenkomen met de nieuwste Ouderenkrant en ZO krant. We zullen hier en daar aanbellen en een praatje maken. Tevens zullen we u de vraag stellen of u op de hoogte bent van de participatiegelden die de Gemeente Opsterland beschikbaar stelt aan de dorpen. Weet u hiervan? Weet u ook dat u ideeen voor het besteden van participatiegelden kunt indienen bij uw plaatselijk belang?

Tot donderdag 6 november ergens in Ureterp.

Lees verder
26 oktober 2014

Pieter Kraaima gekozen tot waarnemend regiovertegenwoordiger Friesland

Tijdens de regioconferentie van 25 oktober jongstleden is Pieter Kraaima gekozen tot waarnemend regiovertegenwoordiger Friesland.

Lees verder
26 oktober 2014

Fenna Feenstra lijsttrekker SP Fryslân

Fenna Feenstra is op de regioconferentie van de SP op zaterdag 25 oktober unaniem tot lijsttrekker voor de Provinciale Verkiezingen verkozen.
Zij zal leiding geven aan het team van de SP Fryslân onder de slogan: Fryslân 100% sociaal

Lees verder
13 oktober 2014

Huisartsen enquete de Kompe

Het onderzoek naar huisartsenpraktijk De Kompe is vandaag op de website afgesloten. De resultaten van het onderzoek  zullen binnenkort bekend zijn. Het vervolg van dit onderzoek wordt besproken op de eerstvolgende ledenvergadering van SP Opsterland op 27 oktober. Mocht het nodig zijn dan zullen we contact opnemen met de huisartsenpraktijk voor een gesprek over de uitkomst van het onderzoek. Doel is te kijken wat er kan verbeteren in de serviceverlening naar de patient toe.
 

Lees verder
7 oktober 2014

ISIS standpunt SP

Ons land trekt ten strijde. Het is oorlog. We gaan ons met F-16’s mengen in de burgeroorlogen in Irak en (zijdelings) in Syrië. Wij als SP steunen deze escalatie van geweld niet en we hebben daar goede redenen voor.

Lees verder

U I T N O D I G I N G

SPECIALE THEMA-AVOND VOOR SP LEDEN IN OPSTERLAND

donderdag 30 oktober 2014, om 20.00 uur

Dorpshuis Langezwaag

Paradys 8

8404BV Langezwaag

 

Thema: Decentralisaties rond ZORG, JEUGD en ARBEIDS-INPASSING

In 2015 gaat er op de gebieden van ZORG, JEUGD en BIJSTAND/ARBEID (Participatie) veel veranderen. Zo zullen o.a. veel zorgtaken van het rijk naar de gemeenten gaan.

Lees verder
2 oktober 2014

SP voert actie voor de Zorg

Donderdagochtend 2 oktober werd staatssecretaris van Rijn ontvangen door de verantwoordelijke wethouders van de gemeente Smallingerland bij Sunenz Centrum in Drachten (voorheen Bertilla).

Lees verder
25 september 2014

Teken tegen kernwapens

Beste leden,

Lees verder
27 juli 2014

Bakkeveen loopt warm voor ouderenzorg actie.

In het kader van de actie tegen de bezuinigingen in de ouderenzorg hebben leden van SP Opsterland op zaterdag 26 juli actie gevoerd bij supermarkt Poiesz in het toeristische Bakkeveen. Van 14.00 uur tot 16.00 uur stonden we daar met een stapel ansichtkaarten om mee te nemen of ter plaatse in te vullen.

Lees verder

Pagina's