h
25 april 2014

Onderzoek Dorpsbudgetten

Na een experiment met drie dorpen is Opsterland dit jaar begonnen met het toekennen van een budget aan alle dorpen in Opsterland.

Lees verder
21 april 2014

Dag van de Arbeid

In Opsterland was er een bepaalde traditie ontstaan betreffende de 1 mei viering. Voorgaande jaren werd dit georganiseerd met de mensen van Het Damshûs en de PvdA Opsterland. Vorig jaar werden daar de SP Smallingerland en de PvdA Smallingerland bij betrokken, waarna SP Smallingerland na de 1 mei viering aangaf dit niet meer te zullen doen. Tijdens het overleg voor de 1 mei viering van dit jaar gaf PvdA Opsterland aan dat er binnen de PvdA draagvlak was om dit regionaal te gaan doen, tenzij wij het anders wilden. SP Opsterland heeft aangegeven dat we de 1 mei viering alleen weer willen vieren met PvdA Opsterland en Het Damshûs, dus weer terug naar hoe het was voor Smallingerland erbij kwam. Voor PvdA Opsterland was dit niet bespreekbaar, waardoor we hebben besloten af te zien van deelname aan de 1 mei viering.

Lees verder
21 april 2014

Op mijn oude dag nog verhuizen? Ik dacht het niet!

SP Opsterland gaat actie voeren tegen dreigende sluiting zorgcentra.

In de gemeente Opsterland hebben we twee zorgcentra van Zuid-Oost Zorg, namelijk De Lijte in Ureterp en De Miente in Gorredijk. Door grote bezuinigingen in de zorg en het aanscherpen van de zorgindicatienorm worden veel zorgcentra in Nederland met sluiting bedreigd. Voor Opsterland is met name zorgcentrum De Miente het zorgenkindje van de gemeente. Het zorgcentrum is hopeloos verouderd en geld voor nieuwbouw is er door alle bezuinigingen in de zorg niet. Het is dan ook slechts een kwestie van tijd voordat de kogel door de kerk is en er bekend gemaakt zal worden dat zorgcentrum De Miente wat betreft het zorggedeelte haar deuren zal gaan sluiten. Voor ouderen die nog voor zichzelf kunnen zorgen blijven de aanleunwoningen bestaan. 

Lees verder
11 juli 2013

Politiek in Opsterland

Het lijkt geen pretje te zijn om in de Gemeenteraad van Opsterland te zitten. Het opstappen van Leo Andringa is wat dat betreft een treurig makend dieptepunt. Spelen op de man in plaats van op de bal viert hoogtij.

Lees verder

Pagina's