h
16 mei 2014

SP' ers doen het niet voor geld

09-05-2014 • SP-Europarlementariër De Jong geeft elk jaar 30.000 euro terug aan het Europees Parlement en nog eens 50.000 euro aan goede doelen. Hij geeft volledige openheid over alle vergoedingen van Europarlementariërs. En maakt duidelijk dat SP’ers anders zijn: ‘Ik verantwoord me, ik stort terug wat er over is en ik draag een groot deel van mijn salaris af aan goede doelen.’

Lees verder
7 mei 2014

Jacob van der Hoek uit Bakkeveen nieuwe voorzitter SP Statenfractie

BAKKEVEEN/DRACHTEN - Statenlid Jacob van der Hoek uit Bakkeveen is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten.

Lees verder
5 mei 2014

Politieke markt op De Waag in Leeuwarden

Op zaterdag 17 mei is er een grote politieke markt op De Waag in Leeuwarden. Vanaf 11.00 uur kunt u daar terecht voor informatie over de Europese Verkiezingen. Weet u nog niet waarop u wilt stemmen, dan is dit een goede gelegenheid om informatie te verzamelen en uw stem te bepalen. Ook de SP is op deze politieke markt aanwezig. Kom gerust eens langs en laat u informeren over hoe de SP over Europa denkt. Er ligt voldoende materiaal voor u klaar waar we duidelijk onze standpunten uiteenzetten.

Lees verder
25 april 2014

Onderzoek Dorpsbudgetten

Na een experiment met drie dorpen is Opsterland dit jaar begonnen met het toekennen van een budget aan alle dorpen in Opsterland.

Lees verder
21 april 2014

Dag van de Arbeid

In Opsterland was er een bepaalde traditie ontstaan betreffende de 1 mei viering. Voorgaande jaren werd dit georganiseerd met de mensen van Het Damshûs en de PvdA Opsterland. Vorig jaar werden daar de SP Smallingerland en de PvdA Smallingerland bij betrokken, waarna SP Smallingerland na de 1 mei viering aangaf dit niet meer te zullen doen. Tijdens het overleg voor de 1 mei viering van dit jaar gaf PvdA Opsterland aan dat er binnen de PvdA draagvlak was om dit regionaal te gaan doen, tenzij wij het anders wilden. SP Opsterland heeft aangegeven dat we de 1 mei viering alleen weer willen vieren met PvdA Opsterland en Het Damshûs, dus weer terug naar hoe het was voor Smallingerland erbij kwam. Voor PvdA Opsterland was dit niet bespreekbaar, waardoor we hebben besloten af te zien van deelname aan de 1 mei viering.

Lees verder
21 april 2014

Op mijn oude dag nog verhuizen? Ik dacht het niet!

SP Opsterland gaat actie voeren tegen dreigende sluiting zorgcentra.

In de gemeente Opsterland hebben we twee zorgcentra van Zuid-Oost Zorg, namelijk De Lijte in Ureterp en De Miente in Gorredijk. Door grote bezuinigingen in de zorg en het aanscherpen van de zorgindicatienorm worden veel zorgcentra in Nederland met sluiting bedreigd. Voor Opsterland is met name zorgcentrum De Miente het zorgenkindje van de gemeente. Het zorgcentrum is hopeloos verouderd en geld voor nieuwbouw is er door alle bezuinigingen in de zorg niet. Het is dan ook slechts een kwestie van tijd voordat de kogel door de kerk is en er bekend gemaakt zal worden dat zorgcentrum De Miente wat betreft het zorggedeelte haar deuren zal gaan sluiten. Voor ouderen die nog voor zichzelf kunnen zorgen blijven de aanleunwoningen bestaan. 

Lees verder
11 juli 2013

Politiek in Opsterland

Het lijkt geen pretje te zijn om in de Gemeenteraad van Opsterland te zitten. Het opstappen van Leo Andringa is wat dat betreft een treurig makend dieptepunt. Spelen op de man in plaats van op de bal viert hoogtij.

Lees verder

Pagina's